PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W DOBIE PANDEMII COVID-19

 1. Procedura funkcjonowania Szkoły od 1 września 2020 r. - POBIERZ
 2. Procedura na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 - POBIERZ
 3. Wskazówki dla rodzica
 4. Wskazówki dla ucznia

 DOKUMENTY SZKOŁY

 1. Statut PCKZiU - POBIERZ
 2. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania - POBIERZ
 3. Regulamin przyznawania Stypendium Dyrektora Szkoły dla uzdolnionych uczniów PCKZiU w Pucku - POBIERZ
 4. Standardy ochrony małoletnich - procedury postępowania - 
      POBIERZ PDF     POBIERZ DOCX
 5. Procedura postępowania na wypadek terroryzmu w PCKZiU - POBIERZ
 6. Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024 -  KALENDARZ   PLAN PRACY SZKOŁY
 7. Harmonogram pracy Szkoły dla Dorosłych PCKZiU w roku szkolnym 2023/2024 - POBIERZ
 8. Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego w PCKZiU w Pucku - POBIERZ
 9. Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2023/2024 - szkoły dla młodzieży - POBIERZ
 10. Szkolne zestawy programów nauczania na rok szkolny 2023/2024 - szkoły dla dorosłych
  • Kwalifikacyjne kursy zawodowe - POBIERZ
  • Szkoły policealne dla dorosłych - POBIERZ
  • Liceum ogólnokształcące dla dorosłych - POBIERZ
 11. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 2023/2024 - POBIERZ
 12. Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego - POBIERZ
 13. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego - POBIERZ
 14. Zasady wydawania duplikatu legitymacji szkolnej - POBIERZ  PODANIE

 

 SZKOLNE PLANY NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2023/2024
 
Szkoły dzienne:
 • Technikum w zawodzie technik logistyk - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik ekonomista - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik mechanik - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik informatyk - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik programista - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - mechanik pojazdów samochodowych - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - mechanik - monter maszyn i urządzeń - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - kucharz (klasa B) - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - kucharz (klasa C) - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - fryzjer (klasa C) - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - fryzjer (klasa D) - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa (klasa A) - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa (klasa C) - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa (klasa D) - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa (klasa E) - POBIERZ

 

Szkoły dla dorosłych:
 • Szkoła policealna - technik administracji - POBIERZ
 • Liceum ogólnokształcące - POBIERZ 
 • KKZ - Technik Spawalnictwa - POBIERZ
 • KKZ - Technik Rachunkowości - POBIERZ
 • KKZ - Krawiec - POBIERZ
 • KKZ - Rolnik - POBIERZ

Kariera Z Wiatrem Logo


01 znak podstawowy kolor biale tlo

poznaj polske

polski lad 2


Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

librus

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

75x87 mm Certyfikat LK Szk oła EUIPO 210514 1 1

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

LOGO SANS

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo