1. Statut PCKZiU - POBIERZ
 2. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w PCKZiU -
      POBIERZ PDF     POBIERZ DOCX
 3. Procedura postępowania na wypadek terroryzmu w PCKZiU - POBIERZ
 4. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania - POBIERZ
 5. Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020 -  KALENDARZ   PLAN PRACY SZKOŁY
 6. Harmonogram pracy Szkoły dla Dorosłych PCKZiU w roku szkolnym 2019/2020 - POBIERZ
 7. Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego w PCKZiU w Pucku - POBIERZ
 8. Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2019/2020 - szkoły dla młodzieży - POBIERZ
 9. Szkolne zestawy programów nauczania na rok szkolny 2019/2020 - szkoły dla dorosłych
  • Kwalifikacyjne kursy zawodowe - pobierz
  • Szkoły policealne dla dorosłych - pobierz
  • Liceum ogólnokształcące dla dorosłych - pobierz
 10. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny - POBIERZ
 11. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego - POBIERZ
 12. Zasady wydawania duplikatu legitymacji szkolnej - POBIERZ
 
SZKOLNE PLANY NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Szkoły dzienne:
 • Technikum w zawodzie technik logistyk - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik ekonomista - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik mechanik - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik informatyk - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik programista - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - sprzedawca - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - kucharz (klasa B) - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - kucharz (klasa C) - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - ślusarz - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - fryzjer (klasa A) - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - fryzjer (klasa C) - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - mechanik pojazdów szamochodowych - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa - klasa A - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa - klasa C - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa - klasa D - POBIERZ

Szkoły dla dorosłych:

 • Szkoła policealna dla dorosłych - technik bezpieczeństwa i higieny pracy - pobierz
 • Szkoła policealna dla dorosłych - technik rachunkowości - pobierz
 • Liceum ogólnokształcące I LO - pobierz
 • Liceum ogólnokształcące II, III LO - pobierz

Szukasz pomocy

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

librus

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Ciekawe strony

cke logo