TECHNIKUM

Ukończenie pięcioletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego. Możesz przygotować się również do prowadzenia własnej firmy. Zdobyta wiedza daje Ci możliwości kontynuowania nauki w szkole wyższej lub w szkole dla dorosłych. Uczniowie technikum, którzy zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom, suplement oraz EUROPASS w języku angielskim.

Technik ekonomista   movie  Ulotka

Technik logistyk   movie  Ulotka

Technik informatyk    movie  Ulotka

Technik mechanik  movie  Ulotka

Technik żywienia i usług gastronomicznych   movie  Ulotka

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia (Zasadnicza Szkoła Zawodowa) trwa 3 lata. Kształcąc się w branżowej szkole uzyskujesz kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie. Możesz przygotować się również do prowadzenia własnej firmy. Zdobyta wiedza daje Ci możliwości kontynuowania nauki w szkole dla dorosłych. Uczniowie Branżowej szkoły I stopnia, którzy zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom, suplement oraz EUROPASS w języku angielskim.

Sprzedawca    movie    Ulotka

Fryzjer    movie    Ulotka

Kucharz    movie    Ulotka

Ślusarz    movie

Mechanik pojazdów samochodowych

Operator obrabiarek skrawających

Klasy wielozawodowe w dowolnie wybranym zawodzie