Oferta kształcenia dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021

 ulotka 2020 small

Szkoły
dla dorosłych

18

WIĘCEJ ...

Kwalifikacyjne
kursy zawodowe

KwalifikacyjneKursyZawodowe

WIĘCEJ ...

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły elektronicznie,
możesz go pobrać tu,
wypełnić i wysłać na adres email sekretariatu szkoły
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terminy rekrutacji i składania dokumentów do szkół dla dorosłych

 1. REKRUTACJA ROZPOCZYNA SIĘ 15 CZERWCA 2020 ROKU
 2. Do 10 lipca 2020 roku do godz. 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do wybranego typu szkoły (wg wydanego przez szkołę wzoru).
 3. 12 sierpnia 2020 roku do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
 4. Do 19 sierpnia 2020 roku do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w postępowaniu uzupełniającym.
 5. Rekrutacja na formy pozaszkolne kształcenia ustawicznego oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe trwa przez cały rok.

Terminy rekrutacji i składania dokumentów na kwalifikacyjne kursy zawodowe

 1. Składanie podań o przyjęcie na wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy trwa cały rok (wg wydanego przez szkołę wzoru).
  2. Ogłoszenie listy przyjętych oraz terminu rozpoczęcia zajęć na kwalifikacyjnym kursie zawodowym – po sformowaniu 20 osobowej grupy lub uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 1. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, na kwalifikacyjny kurs zawodowy w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną opublikowane w w/w terminach na tablicy informacyjnej budynku „C”- Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce: SZKOŁY DLA DOROSŁYCH.

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021

 1. O przyjęcie do szkół Powiatowego Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku na semestr pierwszy mogą ubiegać się absolwenci: szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadpodstawowych.
 2. O przyjecie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, bądź 16 lat w uzasadnionych przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012r ( Dz. U z dnia 26 lipca 2012r ze zmianami.) – w Regulaminie rekrutacji w szkołach dla dorosłych PCKZiU w Pucku .
 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły policealnej oraz na kwalifikacyjny kurs zawodowy zobowiązani są przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie i otrzymają skierowanie na badania lekarskie.
 4. O przyjęciu do klasy pierwszej: liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, szkoły policealnej, na kwalifikacyjny kurs zawodowy decyduje złożenie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz kryteria wskazane w Regulaminie rekrutacji w szkołach dla dorosłych PCKZiU w Pucku.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci do szkoły dla dorosłych składają następujące dokumenty:

 1. Deklarację kandydata na słuchacza ( wypełnioną czytelnie i zawierającą wszystkie wymagane informacje) – formularz dostępny również w wersji on-line.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum lub szkoły ponadpodstawowej ( średniej ) – zależnie od typu szkoły.
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
  w określonym zawodzie.
 4. Trzy fotografie ( podpisane na odwrocie ).
 5. Deklarację kandydata na słuchacza dla osób nieletnich ( wypełniają rodzice kandydata, z uzasadnieniem potrzeby kształcenia w szkole dla dorosłych ).
 6. Odpis aktu urodzenia ( składają wyłącznie osoby nieletnie ).
 7. Odpis aktu małżeństwa, dokument potwierdzający zmianę danych osobowych ( składają wyłącznie osoby, które zmieniły dane osobowe po ukończeniu szkoły niższego stopnia )
Odwołanie od wyników rekrutacji
 1. Kandydatowi, który nie został przyjęty do szkoły w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przysługuje prawo odwołania się od wyników rekrutacji do Dyrektora PCKZiU w Pucku. Dyrektor PCKZiU w Pucku rozpatruje odwołanie w terminie określonym w przepisach ( Regulamin rekrutacji PCKZiU w Pucku).
Dokumenty do pobrania

dorosli plakat a1 bialy


Szukasz pomocy

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

librus

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media