Oferta kształcenia dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022

 ulotka 2020 small

Szkoły
dla dorosłych

18

WIĘCEJ ...

Kwalifikacyjne
kursy zawodowe

KwalifikacyjneKursyZawodowe

WIĘCEJ ...

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły elektronicznie,
możesz go pobrać tu,
wypełnić i wysłać na adres email sekretariatu szkoły
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terminy rekrutacji i składania dokumentów do szkół dla dorosłych

 1. REKRUTACJA ROZPOCZYNA SIĘ 17 MAJA 2021 ROKU
 2. Do 21 czerwca 2021 roku do godz. 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do wybranego typu szkoły (wg wydanego przez szkołę wzoru).
 3. 22 sierpnia 2021 roku do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
 4. Do 2 sierpnia 2021 roku do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 5. Do 23 sierpnia 2021 roku – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w postępowaniu uzupełniającym.
 6. Rekrutacja na formy pozaszkolne kształcenia ustawicznego oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe trwa przez cały rok.

Terminy rekrutacji i składania dokumentów na kwalifikacyjne kursy zawodowe

 1. Składanie podań o przyjęcie na wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy trwa cały rok (wg wydanego przez szkołę wzoru).
  2. Ogłoszenie listy przyjętych oraz terminu rozpoczęcia zajęć na kwalifikacyjnym kursie zawodowym – po sformowaniu 20 osobowej grupy lub uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 1. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, na kwalifikacyjny kurs zawodowy w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną opublikowane w w/w terminach na tablicy informacyjnej budynku „C”- Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce: SZKOŁY DLA DOROSŁYCH.

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022

 1. O przyjęcie do szkół Powiatowego Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku na semestr pierwszy mogą ubiegać się absolwenci: szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadpodstawowych.
 2. O przyjecie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, bądź 16 lat w uzasadnionych przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012r ( Dz. U z dnia 26 lipca 2012r ze zmianami.) – w Regulaminie rekrutacji w szkołach dla dorosłych PCKZiU w Pucku .
 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły policealnej oraz na kwalifikacyjny kurs zawodowy zobowiązani są przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie i otrzymają skierowanie na badania lekarskie.
 4. O przyjęciu do klasy pierwszej: liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, szkoły policealnej, na kwalifikacyjny kurs zawodowy decyduje złożenie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz kryteria wskazane w Regulaminie rekrutacji w szkołach dla dorosłych PCKZiU w Pucku.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci do szkoły dla dorosłych składają następujące dokumenty:

 1. Deklarację kandydata na słuchacza (wypełnioną czytelnie i zawierającą wszystkie wymagane informacje) – formularz dostępny również w wersji on-line.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum lub szkoły ponadpodstawowej (średniej) – zależnie od typu szkoły.
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
  w określonym zawodzie.
 4. Trzy fotografie (podpisane na odwrocie).
 5. Deklarację kandydata na słuchacza dla osób nieletnich (wypełniają rodzice kandydata, z uzasadnieniem potrzeby kształcenia w szkole dla dorosłych).
 6. Odpis aktu urodzenia (składają wyłącznie osoby nieletnie).
 7. Odpis aktu małżeństwa, dokument potwierdzający zmianę danych osobowych (składają wyłącznie osoby, które zmieniły dane osobowe po ukończeniu szkoły niższego stopnia)
Odwołanie od wyników rekrutacji
 1. Kandydatowi, który nie został przyjęty do szkoły w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przysługuje prawo odwołania się od wyników rekrutacji do Dyrektora PCKZiU w Pucku. Dyrektor PCKZiU w Pucku rozpatruje odwołanie w terminie określonym w przepisach ( Regulamin rekrutacji PCKZiU w Pucku).
Dokumenty do pobrania

dorosli plakat a1 bialy


Szukasz pomocy

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

librus

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media