PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

  1. Edyta Holk – Przewodnicząca Rady Rodziców
  2. Ewa Pawlina – V-ce Przewodnicząca
  3. Dariusz Markowski – Sekretarz
  4. Ewa Mielewczyk – Skarbnik
  5. Anna Kwidzińska – Członek
  6. Witold Rylik – Członek

KOMISJA REWIZYJNA

  1. Renata Tempska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  2. Marzena Ignatowska – Członek
  3. Bernadeta Potrykus – Członek

 

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców  

10 8349 0002 0042 1661 2000 0010


informator2022 removed page 1

Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

librus

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

75x87 mm Certyfikat LK Szk oła EUIPO 210514 1 1

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo