PRZETWARZAMY TWOJE DANE ZGODNIE Z RODO

Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). My także będziemy się nim posługiwać w dalszej części tej informacji.

Data wdrożenia zasad przetwarzania danych w świetle wytycznych RODO

25 maja 2018 r.

Cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Kto jest administratorem Twoich Danych Osobowych

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck

Telefon: Budynek „A” 58 673 20 51 fax: 58 673 27 02

            Budynek „C” 58 673 44 61

Kim jest inspektor danych w PCKZiU w Pucku i jak się z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres:

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck

W jakim celu przetwarzamy twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Cele te wynikają z m.in.:

 • Ustawa o systemie oświaty;
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku
  w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 • Ustawa o systemie informacji oświatowej;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku;
  w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych;
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela;
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
 • Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;
 • Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych;
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnym;
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora,
 5. realizację praw pkt a)-d) można dochodzić kontaktując się na dane kontaktowe Administratora lub IOD.

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone

W przypadku uznania, iż przetwarzane przez PCKZiU w Pucku danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych – od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych (GIODO).


Szukasz pomocy

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

librus

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media