przeczytaj 1

 • Organizacja i przeprowadzenie EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z PP z 2012 r. (FORMUŁA 2012) przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z PP z 2017 r. (FORMUŁA 2017) oraz EGZAMINU ZAWODOWEGO przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z PP z 2019 r.(FORMUŁA 2019) w sesji 1. styczeń- luty 2021 (Zima 2021) Szkolenie dla zespołów nadzorujących - pobierz

przeczytaj

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r. - pobierz

 

przeczytaj

Organizacja i przeprowadzenie EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 • przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z PP z 2012 r. (FORMUA 2012)
 • przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z PP z 2017 r. (FORMUŁA 2017)

oraz EGZAMINU ZAWODOWEGO

 • przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z PP z 2019 r. (FORMUŁA 2019) w sesji 1. styczeń-luty 2021 (Zima 2021)

 pobierz

przeczytaj 1

 • HARMONOGRAM egzaminu zawodowego w PCKZiU w Pucku - sesja zima 2021 -  pobierz

przeczytaj 1

 • Komunikat dyrektora CKE z 10 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów i przybo-rów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r. - pobierz
 • Komunikat dyrektora CKE z 10 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów i przybo-rów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r. - pobierz

przeczytaj 1

 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 maja 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2020 roku - pobierz
 • HARMONOGRAM - EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - SESJA CZERWIEC - LIPIEC 2020 - pobierz

przeczytaj

 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 maja 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2020 r. - pobierz

 

 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 maja 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2020 r. - pobierz
 • Organizacja i przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Formuła 2012 i Formuła 2017 - Sesja 1.: styczeń – luty 2020 r. - pobierz

przeczytaj 1

 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r. - formuła 2017 Aktualizacja z 12 września 2019 r. - pobierz

Szukasz pomocy

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Ciekawe strony

cke logo