PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W DOBIE PANDEMII COVID-19

 1. Procedura funkcjonowania Szkoły od 1 września 2020 r. - POBIERZ
 2. Procedura na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 - POBIERZ
 3. Wskazówki dla rodzica
 4. Wskazówki dla ucznia

 DOKUMENY SZKOŁY

 1. Statut PCKZiU - POBIERZ
 2. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania - POBIERZ
 3. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w PCKZiU -
      POBIERZ PDF     POBIERZ DOCX
 4. Procedura postępowania na wypadek terroryzmu w PCKZiU - POBIERZ
 5. Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021 -  KALENDARZ   PLAN PRACY SZKOŁY
 6. Harmonogram pracy Szkoły dla Dorosłych PCKZiU w roku szkolnym 2020/2021 - POBIERZ
 7. Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego w PCKZiU w Pucku - POBIERZ
 8. Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2020/2021 - szkoły dla młodzieży - POBIERZ
 9. Szkolne zestawy programów nauczania na rok szkolny 2020/2021 - szkoły dla dorosłych
  • Kwalifikacyjne kursy zawodowe - POBIERZ
  • Szkoły policealne dla dorosłych - POBIERZ
  • Liceum ogólnokształcące dla dorosłych - POBIERZ
 10. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny - POBIERZ
 11. Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego - POBIERZ
 12. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego - POBIERZ
 13. Zasady wydawania duplikatu legitymacji szkolnej - POBIERZ  PODANIE
 
SZKOLNE PLANY NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szkoły dzienne:
 • Technikum w zawodzie technik logistyk - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik ekonomista - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik mechanik - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik informatyk - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik programista - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - sprzedawca - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - kucharz (klasa B) - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - kucharz (klasa C) - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - ślusarz - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - fryzjer (klasa 2A) - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - fryzjer (klasa 1C) - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - mechanik pojazdów szamochodowych - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa (klasa 3A) - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa (klasa 2C) - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa (klasa 1D) - POBIERZ

Szkoły dla dorosłych:

 • Szkoła policealna - technik administracji - POBIERZ
 • Szkoła policealna - technik rachunkowości - POBIERZ
 • Liceum ogólnokształcące I LO i II LO - POBIERZ
 • Liceum ogólnokształcące III LO - POBIERZ

Szukasz pomocy

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Ciekawe strony

cke logo