PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W DOBIE PANDEMII COVID-19

 1. Procedura funkcjonowania Szkoły od 1 września 2020 r. - POBIERZ
 2. Procedura na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 - POBIERZ
 3. Wskazówki dla rodzica
 4. Wskazówki dla ucznia

 DOKUMENTY SZKOŁY

 1. Statut PCKZiU - POBIERZ
 2. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania - POBIERZ
 3. Regulamin przyznawania Stypendium Dyrektora Szkoły dla uzdolnionych uczniów PCKZiU w Pucku - POBIERZ
 4. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w PCKZiU -
      POBIERZ PDF     POBIERZ DOCX
 5. Procedura postępowania na wypadek terroryzmu w PCKZiU - POBIERZ
 6. Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023 -  KALENDARZ   PLAN PRACY SZKOŁY
 7. Harmonogram pracy Szkoły dla Dorosłych PCKZiU w roku szkolnym 2022/2023 - POBIERZ
 8. Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego w PCKZiU w Pucku - POBIERZ
 9. Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2022/2023 - szkoły dla młodzieży - POBIERZ
 10. Szkolne zestawy programów nauczania na rok szkolny 2022/2023 - szkoły dla dorosłych
  • Kwalifikacyjne kursy zawodowe - POBIERZ
  • Szkoły policealne dla dorosłych - POBIERZ
  • Liceum ogólnokształcące dla dorosłych - POBIERZ
 11. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny - POBIERZ
 12. Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego - POBIERZ
 13. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego - POBIERZ
 14. Zasady wydawania duplikatu legitymacji szkolnej - POBIERZ  PODANIE
 
SZKOLNE PLANY NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Szkoły dzienne:
 • Technikum w zawodzie technik logistyk - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik ekonomista - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik mechanik - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik informatyk - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik programista - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - mechanik pojazdów samochodowych - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - ślusarz - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - kucharz (klasa B) - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - kucharz (klasa C) - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - fryzjer (klasa C) - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - fryzjer (klasa D) - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa (klasa A) - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa (klasa D) - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa (klasa E) - POBIERZ

 

Szkoły dla dorosłych:

 • Szkoła policealna - technik administracji - POBIERZ
 • Liceum ogólnokształcące - POBIERZ 
 • Branżowa Szkoła II stopnia - technik spawalnictwa - POBIERZ
 • KKZ - Technik żywienia i usług gastronomicznych - POBIERZ
 • KKZ - Technik spawalnictwa - POBIERZ
 • KKZ - Technik informatyk - POBIERZ
 • KKZ - Krawiec - POBIERZ
 • KKZ - Rolnik - POBIERZ

Kariera Z Wiatrem Logo


01 znak podstawowy kolor biale tlo

poznaj polske

polski lad 2


Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

LOGO SANS

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo