Rada RodzicówDnia 23 września 2013 roku w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców, na którym został uchwalony Regulamin Rady Rodziców, wybrano Zarząd Rady Rodziców oraz Komisję Rewizyjną. W porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwalono program wychowawczy szkoły i program profilaktyki oraz ustalono kwotę dobrowolnej składki na Radę Rodziców w wysokości 70,- złotych na rok (dotychczas było 100,- złotych). Rada Rodziców zapewnia, że zgromadzone środki zostaną wykorzystane jak najlepiej w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

Skład wybranego Zarządu Rady Rodziców jest następujący:

 1. Bogumiła Kasprowicz – przewodnicząca,
 2. Przemysław Niklas – wiceprzewodniczący,
 3. Barbara Budzisz – skarbnik,
 4. Tamara Lipska – sekretarz,
 5. Brygida Musiał,
 6. Krzysztof Linard,
 7. Danuta Barnett,
 8. Iwona Bonk.

Komisja Rewizyjna składa się z następujących osób :

 1. Joanna Grawińska – przewodnicząca,
 2. Dorota Liss,
 3. Gabriela Grabowska.

Składamy serdeczne podziękowania ustępującej Radzie Rodziców i życzymy owocnych działań na rzecz społeczności szkolnej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku Radzie Rodziców wybranej w nowym składzie.


Szukasz pomocy

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Ciekawe strony

cke logo