Jednostka Certyfikująca w Instytucie Logistyki i Magazynowania, jako Krajowa Organizacja Certyfikująca (National Certification Board), uruchomiła za zgodą Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Association) system certyfikacji logistyków na poziomie Candidate European Junior Logistician. Nasza Szkoła 7 marca b.r. przystąpiła do tego systemu certyfikacji, podnosząc rangę Szkoły, ponieważ nasi absolwenci posiadający certyfikat znacznie zwiększą swoją szansę na rynku pracy.

Certyfikat Candidate European Junior Logistician kierowany jest do absolwentów klas o profilu kształcenia zawodowego „Technik logistyk” i ma on stanowić wyróżnienie dla absolwenta za posiadaną wiedzę. Jednostka certyfikująca w Instytucie Logistyki i Magazynowania od 2004 r. prowadzi procesy certyfikacji osób wg standardów Europejskiego Towarzystwa Logistycznego z siedzibą w Brukseli (ELA). Od początku swojej działalności aż do roku 2014, ELA oferowała trzy poziomy certyfikatów kompetencji zawodowych w obszarze logistyki: European Junior Logistician (min. 2 letnie doświadczenie zawodowe), European Senior Logistician (min. 5 letnie doświadczenie zawodowe), European Master Logistician (kierowany do tzw. „top management’u”). Od dnia rozpoczęcia działania Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce, do końca września 2015 roku, udzielono łącznie ok. 900 Certyfikatów European Junior Logistician oraz 100 Certyfikatów European Senior Logistician.

Przystąpienie do systemu certyfikacji jest dowodem, że szkolimy na poziomie europejskich standardów w zakresie logistyki.

14 kwietnia przyjechał do nas Kierownik Jednostki Certyfikującej w Instytucie Logistyki i Magazynowania Pan mgr inż. Zbyszko Krojenka i przedstawił przyszłym logistykom korzyści z posiadania Candidate European Junior Logistician. Zachęcił również do nauki w tym zawodzie.

 


informator2022 removed page 1

Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

75x87 mm Certyfikat LK Szk oła EUIPO 210514 1 1

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo