Zapraszam w imieniu organizatorów na XIII Mistrzostwa Województwa Pomorskiego LZS w szachach połączone wraz z XIII Turniejem Memoriałowym im. Mieczysława Goczewskiego, niegdyś znakomitego szachisty w Gminie Trąbki Wielkie a także Arcymistrza Brydżowego, który w barwach LZS Neptun Gdańsk zdobywał medale Mistrzostw Polski, a także reprezentował naszą Ojczyznę podczas Mistrzostw Europy a także podczas najważniejszych wydarzeń brydżowych w Polsce i Europie.

13 listopada 2021 rok. Ilość miejsc z przyczyn organizacyjnych... ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń - więcej poniżej w załącznikach - plakat + regulamin.

REGULAMIN

XIII Indywidualne

Mistrzostwa Województwa Pomorskiego LZS w Szachach

o „Puchar Złotej Wieży”

 

XIII Memoriał Szachowy im. Mieczysława Goczewskiego

 

Impreza dofinansowana z środków

Samorządu Województwa Pomorskiego

 

 

Trąbki Wielkie 13.11.2021r.

 

I. CEL:

 • popularyzacja gry w szachy w środowisku wiejskimi i małych miastach

 • wyłonienie mistrzów województwa pomorskiego w sportowej rywalizacji ”Fair Play”

podtrzymanie pamięci dorobku i osiągnięć sportowych dr Mieczysława Goczewskiego w 21-tą rocznice śmierci

 • uczczenie 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

 • uczczenie 75 Rocznicy powstania LZS

 

II. ORGANIZATOR I WSPÓLORGANIZATORZY:

Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Gdańsku

 • Urząd Marszałkowski w Gdańsku

 • Gminne Zrzeszenie LZS w Trąbkach Wielkich

 • Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich

 • Maria, Maciej i Marcin Goczewscy

 • Starostwo w Pruszczu Gdańskim

 • Dyrektor Gminnego Ośródka Kultury Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich

 

 

III. Patronat:

 

 • Honorowy: Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego, Piotr Klecha Prezes PZ LZS w Gdańsku, Marian Cichoń Starosta Powiatu Gdańskiego, Błażej Konkol Wójt Gminy Trąbki Wielkie

 • medialny: Redakcja Dziennik Bałtycki Polska

 

IV. TERMIN I MIEJSCE

 

13 listopad 2021r. /sobota/ od godz. 9.00 będzie czynne biuro zawodów; weryfikacja, uzupełniające zapisy oraz przyjęcie oświadczeń od zawodników lub opiekunów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich ul. Sportowa 2

Otwarcie zawodów o godz. 9,45 start do pierwszej rundy godz. 10,00

 

V. UCZESTNICTWO:

 

Prawo startu w zawodach mają mieszkańcy terenów wiejskich i miasteczek Województwa Pomorskiego, członkowie Zrzeszeni w LZS – w klubach sportowych, stowarzyszeniach itd.

 

VI. KATEGORIE WIEKOWE: KOBIET I MĘŻCZYZN:

 

 • młodzik, młodziczka rocz. 2009 i młodsi ( 12 lat i młodsi)

 • Junior młodszy, juniorka mł. rocz. 2005 - 2008 (13-16 lat)

 • Senior i seniorka Open rocznik 2004 i starsi ( 17 lat i starsi, starsze)

 

 

VII. ZGŁOSZENIA :

 

 • zaproszeni uczestnicy w terminie do 10. listopada (środa) 2021r. proszeni są
  o potwierdzenie swojego udziału-obecności:

 • Wiesław Kempa 58 683-71-42 do 20-tej, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 • Roman Zielke kom.: 508 395 907, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 • z ramienia Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku informacji udziela wiceprzewodniczący PZ LZS w Gdańsku Jan Trofimowicz kontakt tel. 508 738 161 po godz. 16-tej.

 

 • UWAGA : Ze względów organizacyjnych, liczba uczestników w turnieju jest ograniczona - 40 osób z tego powodu o przyjęciu do zawodów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 • w dniu zawodów od godz. 9.00 do 9.30 w sekretariacie zawodów, będą przyjmowane zgłoszenia tylko w ramach powstałej rezerwy niewykorzystanych miejsc ze zgłoszeń- telefonicznych lub e-mail.

 

VIII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU:

 

 • system rozgrywek będzie składał z 7 rund po 15 minut na zawodnika na partię. W przypadku małej ilości startujących organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości rund lub zwiększenia czasu na partię.

 • nr startowe ustalane będą na podstawie posiadanych aktualnych rankingów,

 • kojarzenie komputerowe programem ChessArbiter Pro 2016,

 • zawodnik/czka za wygraną partię otrzymuje 1 pkt., za remis 0,5 pkt. oraz za przegraną 0 pkt.

 • o kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów,

 • w przypadku równej liczby zdobytych punktów o kolejności rozstrzygnie dodatkowa pomocnicza punktacja :

a. - metoda Buchholza z potrąceniem skrajnych rezultatów - tzw. średni Buchholz

b. - metoda Buchholz

c. – liczba zwycięstw

d. - progresja

 • Obowiązują aktualne przepisy gry Kodeksu Szachowego Polskiego Związku Szachowego

 • Zakończenie zawodów planowane jest około godziny 15-tej

 

 

IX. NAGRODY:

 

 • za zajęte miejsca I-VI w kat. seniorów- open uczestnicy otrzymają dyplomy, puchary oraz nagrody finansowe

 • w pozostałych kategoriach za miejsca I-III uczestnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez fundatorów,

 • Wyróżnieni zostaną także najstarszy i najmłodszy uczestnik zawodów oraz najlepszy zawodnik lub zawodniczka z gminy Trąbki - pucharami i upominkami ufundowanymi przez ich fundatorów,

 • organizatorzy z kategorii Open wyróżnią także 3-ch najwyżej sklasyfikowanych uczestników powyżej 60 lat (rocznik 1961)

 • wszyscy uczestnicy którzy zgłoszą swój udział do 10 listopada 2021. otrzymają okolicznościowy medal mistrzostw

 

 

 

X. SPRAWY FINANSOWE:

 

 • Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy, natomiast koszty związane z przejazdem na zawody zabezpieczają organizacje delegujące lub we własnym zakresie uczestnicy/czki turnieju.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • szachy zapewnia organizator, a uczestników posiadaczy zegara szachowego, prosimy o przywiezienie go ze sobą na turniej

 • w sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga Organizator,

 • za rzeczy zagubione i zaginione podczas turnieju Organizator nie odpowiada,

 • obsadę sędziowska zabezpiecza PZ LZS i GZ LZS,

 • w trakcie trwania turnieju ostateczna decyzja należy do sędziego głównego wszyscy uczestnicy turnieju obowiązani są do posiadania dowodu tożsamości, legitymacji szkolnej, badania lekarskiego lub dostarczenia oświadczenia o stanie zdrowia załącznik nr 1 i 2
  ( w dniu zawodów będą dostępne w sekretariacie zawodów), a za skutek braku w/w dokumentu winę ponosi wyłącznie uczestnik turnieju.

 • wszyscy uczestnicy turnieju są ubezpieczeni od NW w trakcie trwania zawodów,

 • za szkody powstałe w miejscu turnieju ponosi osoba/y winna/e ich spowodowania,

 • za powstałe wypadki z winy uczestników turnieju oraz osób postronnych Organizator nie odpowiada,

 • komunikat końcowy z wynikami turnieju będzie można odebrać po zakończeniu zawodów w sekretariacie zawodów, będzie również zamieszczony na stronie Gminnego Zrzeszenia LZS w Trąbkach Wielkich - www.lzs.e-trabki.pl oraz na www.lzs-pomorski.pl,

 • w przypadku spóźnienia się na start w I rundzie zawodnik/czka zostaje dopuszczona do gry od II rundy,

 • prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 • przystępując do zawodów uczestnicy tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku na zdjęciach i filmach w prasie i internecie.

Gdańsk, 28..10.2021 r.

 

 

 

 

 

 

Prezes GZ LZS w Trąbkach Wielkich

 

( - ) Roman Zielke

 

Z-ca Prezesa PZ LZS w Gdańsku

 

( - ) Jan Trofimowicz jr.

 

 

 


01 znak podstawowy kolor biale tlo

poznaj polske

polski lad 2


Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

75x87 mm Certyfikat LK Szk oła EUIPO 210514 1 1

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo