Zapraszam do udziału w konkursie fotograficznym poświęconym tematyce unijnej pn. „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!". Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi mieszkańców województwa pomorskiego na zmiany, jakie nastąpiły na obszarach wiejskich, dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych a także stworzenie możliwości zaprezentowania oraz ukazania wpływu Unii Europejskiej na rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny obszarów wiejskich województwa. Konkurs fotograficzny adresowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego w podziale na dwie kategorie wiekowe:

  • dzieci i młodzież(w wieku 12-18 lat),
  • osoby pełnoletnie(powyżej 18 roku życia).

Zdjęcie należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 15 października 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP www.dprow.pomorskie.eu w zakładce konkurs fotograficzny.

https://dprow.pomorskie.eu/home/-/asset_publisher/jd6wZaZsmjWG/content/konkurs-fotograficzny-tu-jest-moje-miejsce-pomorskie-?_101_INSTANCE_jd6wZaZsmjWG_redirect=%2F

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zachęcam do udziału w konkursie!

Pozdrawiam
Monika Kopiecka

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk

tel. 58 32 68 753; faks 58 32 68 673

www.dprow.pomorskie.eu

Informacje i załącznik nr 2 regulaminu dostępny jest również u opiekuna koła fotograficznego: Dariusza Knittera (2C)

Nagrody:  Autorzy najciekawszych fotografii w każdej z kategorii Konkursu zostaną nagrodzeni.:

a) w kategorii dzieci i młodzież: I miejsce – w wysokości 3000 zł II miejsce – w wysokości 2500 zł III miejsce – w wysokości 1500 zł wyróżnienia x 4 – w wysokości 500 zł

b) w kategorii osoby pełnoletnie: I miejsce – w wysokości 3000 zł II miejsce – w wysokości 2500 zł III miejsce – w wysokości 1500 zł wyróżnienia x 4 – w wysokości 500 z

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA

w konkursie fotograficznym

pn. „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!”

Wyrażam(y) zgodę na:

  1. udział dziecka ………………….……….......……….….. (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) w konkursie fotograficznym pn. „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!”;

  1. podanie do publicznej wiadomości danych osobowych …………………..(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) oraz upublicznienie jego pracy (fotografii) zgłoszonej w ramach Konkursu.

  1. przetwarzanie danych osobowych …………………….………………. (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781);

a także oświadczam(y) że:

  1. zapoznałam/em/liśmy się z Regulaminem konkursu fotograficznego dla mieszkańców województwa pomorskiego poświęconego tematyce unijnej pn. „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!” i w całości akceptuję/jemy jego warunki;

  2. przekazana w ramach Konkursu fotografia została wykonana samodzielnie przez………………………………………………(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu);

  3. przekazana w ramach Konkursu fotografia wykonana przez ……………………....….…… (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) nie była publikowana i nagradzana w innych konkursach fotograficznych;

  4. w momencie przekazania fotografii przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do fotografii wykonanej przez …………………………. (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) na Organizatora Konkursu w zakresie określonym w § 10 Regulaminu konkursu.

 …….…………………

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego


Szukasz pomocy

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Ciekawe strony

cke logo