w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego zostały ogłoszone cztery konkursy organizowane dla uczniów szkół zawodowych z obszaru województwa pomorskiego w ramach następujących branż kluczowych:
- ICT i elektronika,
- Transport, logistyka i motoryzacja,
- Turystyka, sport i rekreacja,
- Budownictwo.

Prace składane na konkurs będą przygotowywane przez zespoły złożone od 3 do 5 uczniów.

Prace należy przygotować metodą projektu edukacyjnego z tematyki dotyczącej kształcenia zawodowego w danej branży kluczowej.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach.

Konkursy mają zasięg wojewódzki. Udział w konkursach jest bezpłatny.

Etapy konkursów:

I etap – obejmuje nadsyłanie przez organ prowadzący karty zgłoszeniowej do konkursu w terminie do 31.01.2018 roku.

II etap – obejmuje nadsyłanie przez szkołę karty projektu w terminie do 02.03.2018 roku.

III etap – obejmie ocenę nadesłanych Kart Projektów, zawierających syntetyczny opis projektu pod względem formalnym oraz merytorycznym w terminie 05-09.03.2018 roku.

Projekty, które przejdą ocenę formalną i merytoryczną zostaną zakwalifikowane do IV etapu konkursu.

IV etap (finał) – obejmuje prezentację przez zespół projektowy projektu przed Komisją Konkursową (19, 20, 22 lub 23.03.2018 – w zależności od branży kluczowej). Podczas finału nastąpi ogłoszenie zwycięzców oraz uroczyste wręczenie nagród.

Zajęcie 1, 2, 3 miejsca lub uzyskanie wyróżnienia w ramach ww. konkursów – oprócz atrakcyjnych nagród – umożliwi uczniom ubiegającym się o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2018/2019 uzyskanie dodatkowych punktów (5 pkt).

Organizatorem konkursów jest Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza.

Linki do konkursów (na stronach zostały zamieszczone regulaminy konkursów wraz z załącznikami oraz szczegółowy harmonogram):

Branża ICT i elektronika:
http://rigp.pl/razem-do-zawodu-w-branży-ict-i-elektronika

Branża Transport, logistyka i motoryzacja:
http://rigp.pl/razem-do-zawodu-w-branży-transport-logistyka-i-motoryzacja

Branża Turystyka, sport i rekreacja:
http://rigp.pl/razem-do-zawodu-w-branży-turystyka-sport-i-rekreacja

Branża Budownictwo:
http://rigp.pl/razem-do-zawodu-w-branży-budownictwo

Zachęcamy do udziału w konkursach!

Konkursy zawodowe są realizowane w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych".

Projekt „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020). Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego.


informator2022 removed page 1

Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

75x87 mm Certyfikat LK Szk oła EUIPO 210514 1 1

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo