Szkoła Policealna to propozycja dla osób, które chcą zdobyć nowy zawód lub podwyższyć swoje kwalifikacje. Program nauczania ukierunkowany jest na zdobycie umiejętności zawodowych, składają się na to wielogodzinne praktyki zawodowe oraz zajęcia praktyczne.

Kształcenie w szkołach policealnych organizowane jest w systemie zaocznym nauka trwa 1,5 rok (3 semestry) lub 2 lata (4 semestry) w zależności od kierunku. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które pracują i jednocześnie chcą uzupełnić wykształcenie.

Kształcimy w zawodach:

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył szkołę średnią.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela - 10 zjazdów w semestrze)

Wystawiamy:

  • Zaświadczenia do ZUS,
  • Legitymację szkolną dla osób uprawnionych do zniżek.

Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymogi rekrutacyjne:

  • oryginał świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego szczebla (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  • 3 zdjęcia
  • deklaracja

Kariera Z Wiatrem Logo


01 znak podstawowy kolor biale tlo

poznaj polske

polski lad 2


Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

75x87 mm Certyfikat LK Szk oła EUIPO 210514 1 1

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

LOGO SANS

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo