egzamHARMONOGRAM ZDAWANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W PUCKU

SESJA LETNIA 2013

Etap pisemny egzaminu zawodowego dla wszystkich zawodów:

17 czerwca 2013 godzina 12.00

Etap praktyczny egzaminu:

18 – 20 czerwca 2013 r. według poniższego zestawienia :

DATA

GODZINA

CZAS TRWANIA EGZAMINU (MIN)

WYKAZ POMOCY, KTÓRE ZDAJĄCY POWINIEN PRZYNIEŚĆ NA ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU

 

TECHNIK MECHANIK 311 [20]

WTOREK 18.06.2013

900

180

KALKULATOR, OŁÓWEK, GUMKA, LINIJKA

 

TECHNIK LOGISTYK 342 [04]

WTOREK 18.06.2013

900

180

KALKULATOR, OŁÓWEK, GUMKA, LINIJKA

TECHNIK EKONOMISTA 341 [02]

ŚRODA 19.06.2013

ZMIANA PIERWSZA

900

240

KALKULATOR, OŁÓWEK, GUMKA, LINIJKA

CZWARTEK 20.06.2013

ZMIANA PIERWSZA

900

240

KALKULATOR, OŁÓWEK, GUMKA, LINIJKA

TECHNIK INFORMATYK 312 [01]

WTOREK 18.06.2013

ZMIANA PIERWSZA

900

240

KALKULATOR, OŁÓWEK, GUMKA, LINIJKA

TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03], TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04], KUCHARZ 512 [02]

ŚRODA 19.06.2013

900

240

KALKULATOR, OŁÓWEK, GUMKA, LINIJKA

UWAGA:

Zdający zgłasza się na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wyznaczonym dniu odpowiedniego etapu nie później niż 30 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia.

Na każdy etap egzaminu zdający przynosi ze sobą:

  • Dokument potwierdzający tożsamość zdającego ( dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem)
  • Własny indywidualny harmonogram zdawania egzaminu zawodowego
  • Przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem / atramentem

informator2022 removed page 1

Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo