KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
Lp. Nazwa Kursu/Kwalifikacji Liczba godzin na kształcenie zawodowe w ramach kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu w którym wyodrębniono dana kwalifikację
(informacje do pobrania)
1.

MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

MOD.11 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.

 

3 semestry

 

2 semestry

 

753105/311941

 

Krawiec/Technik przemysłu mody

2.

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

3 emestry

 

 

2 semestr

 

 

351203

 

 

Technik informatyk

3.

MED.03 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

2 Semestry

532102

Opiekun medyczny

4.

ROL.4 Prowadzenie produkcji rolniczej

3 Semestry

613003

Rolnik

5.

ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

3 Semestry

314207

Technik rolnik

6.

MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

3 Semestry

311504

Technik mechanik

7.

MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

3 Semestry

311516

Technik spawalnictwa

8.

BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

3 Semestry

325509

Technik Bezpieczeństwa i  Higieny Pracy

9.

EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji.

4 Semestry

334306

Technik administracji

Kariera Z Wiatrem Logo


01 znak podstawowy kolor biale tlo

poznaj polske

polski lad 2


Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

LOGO SANS

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo