Rok szkolny 1971/1972

Budowa skrzydła szkoły.

budowa 1

Budowa skrzydła szkoły.

budowa 2

Budowa skrzydła szkoły.

budowa 3

Budowa skrzydła szkoły.

budowa 4

Budowa skrzydła szkoły.

budowa 5

Były dyrektor Jan Cieślak.

były dyrektor Jan ćieślak

Rocznica rewolucji.

54 rocznica rewolucji

Ślubowanie uczniów.

Ślubowanie uczniów

Dzień Nauczyciela.

Dzień Nauczyciela 1 71

Dzień Nauczyciela.

Dzień Nauczyciela 71

Wycieczka do Helu.

wycieczka do Helu 71

Wycieczka do Helu.

pomnik w Helu 71

Rozpoczęcie roku szkolnego.

Rozpoczęcie roku 197172

Dzień Wojska Polskiego.

Dzień WP

Z kart kroniki.

ZDJ 1

ZDJ 2

zdj 3

zdj 4

 

zdj 6zdj 5

 

zdj 6

zdj 7

zdj 8

zdj 9

 

Rok szkolny 1970/1971

Rozpoczęcie roku szkolnego.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1

Rozpoczęcie roku szkolnego 2

Kółko modelarskie.

kółko modelarskie 1

kółko modelarskie 2

Kółko modelarskie

Dzień Wojska Polskiego.

Dzień Wojska Polskiego

Dzień Wojska Polskiego 1


kronika 3 1

kronika 4

kronika 5

numer 6

numer 7

numer 8

numer 9

numer 10

numer 11

numer 12

Rok szkolny 1969/1970.

kronika 6

Kronika 4

Kronika 1

Kronika 2

Kronika 3

Konferencja dyrektorów.

Konferencja dyrektorów 1

KOnferencja dyrektorów 3

Konferencja dyrektorów

Młodzież szkolna.

344552579 1332599704138624 3817339707239606295 n

344594949 165296286477962 9209627201517742768 n

344708095 1492099257990941 8723005301833357928 n

Lekcje pokazowe i ich omówienie.

Lekcja pokazowa Pani M. Strenk

Omówienie lekcji pokazowej

Rozpoczęcie roku szkolnego.

rozpoczęcie roku szkolnego puchar przechodni

rozpoczęcie roku szkolnego

Dzień Wojska Polskiego.

Dzień Wojska Polskiego

Komisja maturalna.

komisja maturalna

Klubokawiarnia w internacie.

klubokawiarnia w internacie

Maturzyści Technikum Mechanicznego.

maturzyści Technikum Mechanicznego

Z HISTORII SZKOŁY

Rok szkolny 1968/1969
W roku szkolnym 1968/1969 do grona pedagogicznego dołączyli: inż. Jerzy Warda - dyrektor pedagogiczny szkoły, Lidia Kiwnik - nauczycielka języka polskiego, Anna Wołoszyk - nauczycielka historii, Ryszard Małkiewicz - nauczyciel przedmiotów zawodowych.
 
Biwak harcerski z dnia 22 września 1968 roku.
biwak harcerski 1969
1 Maja 1969 rok.
1 maja 1969
1968 rok.
1968
Harcerze 1969 rok
342801707 178924701706821 8590309592898864114 n
1968 rok.
342857709 1661353637627084 8817644516016276207 n
Chór szkolny 1968 rok.
chór szkolny 1968
Dyrektor J. Warda oraz były dyrektor Jan Cieślak.
dyr. J Warda były dyr.Jan Cieślak 1969
Dzień Nauczyciela 1968 rok.
dzień nauczyciela 1968 2
Dzień Nauczyciela 1968 rok.
Dzień Nauczyciela 1968
Z życia internatu.
internat 1969
Koło fotograficzne.
koło fotograficzne 1968
Występ artysty z Filharmonii Bałtyckiej.
koncert artysty FB 1968
Koncert artystki z Filharmonii Bałtyckiej.
konert artystki Filharmonii Bałtyckiej 1969
Kulig.
kulig 1969
Składanie kwiatów w Piaśnicy.
Piaśnica 1969
Praca społeczna.
praca społeczna 1969
Przyrzeczenie harcerskie.
przyrzeczenie harcerskie 1968
Szkolne koło PTTK.
szkolne koło PTTK 1968
Warsztaty szkolne.
warsztaty szkolne 1968
Warsztaty szkolne.
warsztaty szkolne 1969
Wycieczka do Kartuz, Kościerzyny i Piaśnicy.
wycieczka do Kartuz 1968
Wycieczka do Kartuz, Kościerzyny i Piaśnicy.
wycieczka do Piaśnicy 1969
Z kart kroniki.
Skan 20221117 116

 

Z HISTORII SZKOŁY

Rok szkolny 1967/1968
        Do grona nauczycielskiego przybyła nowa nauczycielka języka polskiego pani Halina Pazińska.
15 września nastąpił odbiór nowego internatu. Młodzież mogła mieszkać w nowym i wygodnym budynku.
        Warto tu zaznaczyć, że w najstarszych zapiskach kroniki sporo jest propagandy komunistycznej np. praca Spółdzielni Uczniowskich, obchody 50 rocznicy rewolucji październikowej i zobowiązania z tym związane.
        W roku 1968 odbyły się także obchody 20-lecia szkoły. W obchodach brali udział sekretarze partii, przewodniczący rad narodowych i posłowie. Z okazji 20-lecia szkoły zostały wręczone medale i wyróżnienia najbardziej zasłużonym pracownikom szkoły. Medale 800-lecia Pucka otrzymali: Pani M. Zawadzka, Z. Sieniawski, L. Mazurowski, e. Wieliczko, M. Mroczko.
Uchwałą Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Pucku otrzymała nazwę "BOHATREÓW HELU".
 
Na zdjęciu młodzież podczas przygotowań do obchodów 20 lecia szkoły.
20 lat szkoły 1 120 lat szkoły 1 2
Skan 20221117 80Skan 20221117 81
Skan 20221117 83Skan 20221117 84
Skan 20221117 85Skan 20221117 86
Skan 20221117 87

 

Rok szkolny 1966/1967

W roku szkolnym 1966/1967 dyrektorem szkoły był Jan Cieślak. Zespół Szkół Zawodowych liczył sobie wówczas 635 uczniów w trzynastu oddziałach dziennych i pięciu wieczorowych. W tym roku zostały także oddane do użytku warsztaty szkolne wraz z biurowcem.

W Dzienniku Bałtyckim we wrześniu 1966 roku ukazał się artykuł zatytułowany "Perspektywy rozwojowe puckiej szkoły zawodowej". W artykule podkreślono szybki rozwój w ostatnich latach szkolnictwa zawodowego w powiecie.

Skan 20221117 70Skan 20221117 71
Skan 20221117 72Skan 20221117 73
Skan 20221117 74Skan 20221117 75
Skan 20221117 76Skan 20221117 77
Skan 20221117 78Skan 20221117 79

Rok szkolny 1966/1967

Nowy rok szkolny przyniósł za sobą zmiany w kadrze pedagogicznej. Naukę języka polskiego rozpoczął późniejszy długoletni dziekan Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jan Data

Profesor Jan Data urodził się 5 kwietnia 1940 Łęgowie (powiat wągrowiecki). W 1961 roku ukończył Państwowe Technikum Rolnicze w Witkowie jako agrotechnik, a następnie w latach 1961–1966 studiował filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP) w Gdańsku. Swoją pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. Marii Janion. Po studiach pracował jako nauczyciel. W 1972 roku doktoryzował się w WSP w Gdańsku, a od 1974 roku pracował w Instytucie Filologii Polskiej. W roku 1984 uzyskał tytuł doktora habilitowanego.
Pracował na UG na stanowisku docenta, od 1991 na stanowisku profesora UG. W latach 1984–1987 był wicedyrektorem Instytutu Filologii Polskiej UG, 1987–1990 prodziekanem Wydziału Humanistycznego UG, 1990–1996 (przez dwie kadencje) dziekanem tegoż wydziału, 1990–1999 członkiem Senatu UG. W latach 2001–2007 był kierownikiem Zakładu Historii Literatury XIX wieku.
Prof. Jan data został odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Jan Data zmarł 16 lipca 2020 roku.
Źródło: www.gdansk.pl
337555547 945925423491476 6331283665915156732 n

Rok szkolny 1965/1966

Na zdjęciach obchody pierwszomajowe, Milenijne oraz uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczanie nagród uczniom.

Rok szkolny 1965 66Rok szkolny 1965 66 5

Rok szkolny 1965 66 4Rok szkolny 1965 66 3

Rok szkolny 1965 66 2

Rok szkolny 1965/1966

2 września 1965 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowej szkoły.

szkołaSkan 20221117 58Skan 20221117 59Skan 20221117 60

Skan 20221117 60Skan 20221117 62

 

Rok szkolny 1964/1965
Na zdjęciach pochód pierwszomajowy oraz ustny egzamin maturalny w Technikum Mechanicznym dla Pracujących.
Rok szkolny 1964 65Rok szkolny 1964 65 3
Rok szkolny 1964 65 2Skan 20221117 50

 

Młodzież podczas obozu wędrownego w 1964 roku z pedagogiem Ryszardem Brandszteterem.

Rok szkolny

Obchody 15 - lecia szkoły. Rok szkolny 1963-1964.

Rok szkolny 1963 1964 klasa stolarzy

Absolwenci  - klasa stolarzy.

Skan 20221117 41

Skan 20221117 42

 

Z życia koła turystycznego, rok szkolny 1962/1963.

nhg

Dnia 26 kwietnia 1963 r. młodzież kl. III wyjechała na wycieczkę do Elbląga.

Dnia 26 kwietnia 1963 r. młodzież klDnia 26 kwietnia 1963 r. młodzież kl. III wyjechała na wycieczkę do Elbląga. 2

Dnia 26 kwietnia 1963 r. młodzież kl. III wyjechała na wycieczkę do Elbląga. 3

Rok szkolny 1959 1960Rok szkolny 1959 1960 2

Rok szkolny 1959 1960 3Rok szkolny 1959 1960 4

Rok szkolny 1959 1960 5

 

          W grudniu 1947 roku utworzono trzyletnią Publiczną Średnią Szkołę Zawodową, którą w 1951 r. przemianowano na Zasadniczą Szkołę Szkutniczą - jedyną tego typu szkołę w kraju. Pierwszym dyrektorem i organizatorem tej szkoły był Henryk Zgliczyński.
Nie posiadała ona swego lokalu, więc przedmioty teoretyczne były prowadzone w budynku Liceum Ogólnokształcącego, a nauka zawodu odbywała się u prywatnych fachowców. Szkoła liczyła początkowo 120 uczniów. Jednak rok szkolny 1948/49 rozpoczął się już w tymczasowym budynku szkoły przy ulicy Zamkowej.
Przed południem odbywała się nauka teorii, po południu, w tych samych pomieszczeniach, „praktyczna nauka zawodu”. Warunki pracy szkoły były bardzo trudne, a ówczesne władze wciąż przenosiły siedzibę szkoły: budynek przy ulicy 1 Maja, baraki Urzędu Pocztowego nad Zatoką Pucką, koszary Marynarki Wojennej przy ul. 10 Lutego 21. W tym ostatnim budynku szkoła przetrwała do 1965 roku, a internat do 1967.

 

340985877 179856141535269 5945508059223110649 n 1

Uczniowie szkoły szkutniczej w roku szkolnym 1957/1958 z nauczycielką Marią Zawadzką.

Z KART PIERWSZEJ KRONIKI

Skan 20221117 2

Skan 20221117 3

Skan 20221117 4

 

HISTORIA ROZWOJU SZKOŁY
1947 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa
1951 Zasadnicza Szkoła Szkutnicza
1958 Technikum Mechaniczne dla Pracujących 
1958 Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących
1960 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
1963 Technikum Ekonomiczne dla Pracujących
1968 Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Bohaterów Helu
1973 Liceum Zawodowe
1976 Szkoła Przysposabiająca do Zawodu 
1977 Zespół Szkół Zawodowych
1988 Liceum Ekonomiczne
1990 Technikum Mechaniczne
1992 Zespół Szkół Zawodowych im. Bohaterów Helu
1994 Szkoła Zasadnicza dla Dorosłych
1996 Technikum Zawodowe dla Dorosłych (Technologia Drewna)
2002  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
2004  Technikum Uzupełniające
2005  Szkoła Policealna
2009  Liceum Ogólnpkształcące
2013  Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku
 

 

                                                                                                                                                             "Przeszłość zachowana w pamięci, staje się częścią teraźniejszości"                                                                                                                                                                                                                                                                  T. Kotarbiński

                                                                                                                                                                                                                                                     

                         Każdy jubileusz skłania do refleksji nad minionym czasem. 75-lecie naszej szkoły staje się okazją do wspomnień, które na zawsze pozostały w pamięci wielu pokoleń - czas je w dużym stopniu porządkuje i dodaje im szczególnej wyrazistości, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Choć czasu nie da się zatrzymać, warto wracać do chwil, które pozostają w naszej pamięci na zawsze. Każdy zakątek korytarza i sal lekcyjnych dzisiaj do nas przemawia, łączy bowiem przeszłość z teraźniejszością.

Kariera Z Wiatrem Logo


01 znak podstawowy kolor biale tlo

poznaj polske

polski lad 2


Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

librus

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

75x87 mm Certyfikat LK Szk oła EUIPO 210514 1 1

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

LOGO SANS

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo