PRZETWARZAMY TWOJE DANE ZGODNIE Z RODO

Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). My także będziemy się nim posługiwać w dalszej części tej informacji.

Data wdrożenia zasad przetwarzania danych w świetle wytycznych RODO

25 maja 2018 r.

Cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Kto jest administratorem Twoich Danych Osobowych

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck

Telefon: Budynek „A” 58 673 20 51 fax: 58 673 27 02

            Budynek „C” 58 673 44 61 

Kim jest inspektor danych w PCKZiU w Pucku i jak się z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Inspektorem Ochrony Danych w PCKZiU w Pucku jest Pan Mateusz Woźniak.

Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres:

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck

W jakim celu przetwarzamy twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Cele te wynikają z m.in.:

 • Ustawa o systemie oświaty;
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku 
  w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 • Ustawa o systemie informacji oświatowej;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku; 
  w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych;
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela;
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
 • Ustawaz dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;
 • Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych; 
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnym;
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych


Szukasz pomocy

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

librus

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media