W grudniu 1947 roku utworzono trzyletnią Publiczną Średnią Szkołę Zawodową, którą w 1951 r. przemianowano na Zasadniczą Szkołę Szkutniczą - jedyną tego typu szkołę w kraju. Pierwszym dyrektorem i organizatorem tej szkoły był Henryk Zgliczyński.

Nie posiadała ona swego lokalu, wiec przedmioty teoretyczne były prowadzone w budynku Liceum Ogólnokształcącego, a nauka zawodu, odbywała się u prywatnych fachowców. Szkoła liczyła początkowo 120 uczniów. Jednak rok szkolny 1948/49 rozpoczął się już w tymczasowym budynku szkoły przy ulicy Zamkowej. (na zdj.)  

Przed południem odbywała się nauka teorii, po południu, w tych samych pomieszczeniach, „praktyczna nauka zawodu”. Warunki pracy szkoły były bardzo trudne, a ówczesne władze wciąż przenosiły siedzibę szkoły: budynek przy ulicy 1 Maja, baraki Urzędu Pocztowego nad Zatoką Pucką, koszary Marynarki Wojennej przy ul. 10 Lutego 21. W tym ostatnim budynku szkoła przetrwała do 1965 roku, a internat do 1967.

Warsztaty szkolne powstały w 1966 r. W nowym budynku, z odpowiednim na ówczesne czasy wyposażeniem, można było realizować zadania programowe. Stopniowo rozbudowywano budynek szkoły zyskując nowe pomieszczenia.

W 1973 r. nastąpiła dobudowa skrzydła szkoły. W 1994 zadaszono patio i wciągu 9 m-cy powstała nowa sala sportowo-widowiskowa, za co szkoła zdobyła 1 miejsce w Konkursie MEN i Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego „Zrobimy to sami”.

W 1995 r. oddano do użytku wydłużoną i podwyższoną dawną salę gimnastyczną z siłownią i zapleczami socjalnymi.

 


A tak oto przedstawia sie historyczny rozwój szkoły:

1947

Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa

1951

Zasadnicza Szkoła Szkutnicza

1958

Technikum Mechaniczne dla Pracujących

1958

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących

1960

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

1963

Technikum Ekonomiczne dla Pracujących

1968

Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Bohaterów Helu

1973

Liceum Zawodowe

1976

Szkoła Przysposabiająca do Zawodu

1977

Zespół Szkół Zawodowych

1988

Liceum Ekonomiczne

1990

Technikum Mechaniczne

1992

Zespół Szkół Zawodowych im. Bohaterów Helu

1994

Szkoła Zasadnicza dla Dorosłych

1996

Technikum Zawodowe dla Dorosłych (Technologia Drewna)

2002

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

2004

Technikum Uzupełniające

2005

Szkoła Policealna

2009

Liceum Ogólnokształcące

Kariera Z Wiatrem Logo


01 znak podstawowy kolor biale tlo

poznaj polske

polski lad 2


Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

librus

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

75x87 mm Certyfikat LK Szk oła EUIPO 210514 1 1

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

LOGO SANS

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo