loga

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku,
ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck

w ramach projektu:

„Rozwój edukacji żeglarskiej w szkołach publicznych powiatu puckiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020

nr Umowy o dofinansowanie 00362-6523.2-SW1110554/20/21

realizuje szkolenia mające na celu propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego w obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego oraz kompleksową popularyzację żeglarstwa w szkołach publicznych powiatu puckiego poprzez realizację 6 przedsięwzięć – zajęć, kursów, szkoleń oraz koła żeglarskiego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Z podziałem na części:

Część 1 polegająca na świadczeniu usług szkoleniowych obejmujących tematykę z zakresu popularyzacji wiedzy o regionie, gospodarce morskiej, edukację ekologiczną oraz żeglarską - grupa wiekowa uczestników – 10 -14 lat. 

Część 2 polegająca na świadczeniu usług szkoleniowych obejmujących kursy żeglarskie
i motorowodne
– grupa wiekowa uczestników – uczniowie powyżej 14 roku życia.

Część 3 polegająca na świadczeniu usług szkoleniowych obejmujących doskonalenie umiejętności żeglarskich w ramach koła żeglarskiego – zajęcia przeznaczone dla osób z uprawnieniami żeglarskimi lub motorowodnymi.

Część 4 polegająca na świadczeniu usług szkoleniowych obejmujących szkolenie kadry młodszej – zajęcia przeznaczone dla osób tj. uczniowie i nauczyciele z uprawnieniami min. żeglarza jachtowego myślących o pracy związanej z żeglarstwem.

Część 5 polegająca na świadczeniu usług szkoleniowych obejmujących szkolenie instruktorów – animatorów – zajęcia przeznaczone dla przedstawicieli szkół, nauczycieli odpowiedzialnych za realizację projektu posiadających uprawnienia.

W roku 2019 w ramach projektu pn. „Rozwój edukacji żeglarskiej w szkołach publicznych powiatu puckiego” współfinansowanego w ramach  Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020 – umowa o dofinansowanie nr 00046-6523.2-SW1110056/17/18 – zrealizowano zajęcia z nauki pływania.

Projekt jest sfinansowany w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i Spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Wskaźnikiem realizacji celu operacji jest liczba przedsięwzięć na rzecz edukacji morskiej i żeglarskiej – 6 oraz liczba dzieci i młodzieży objętych edukacją morską i żeglarską w tym niepełnosprawnych – 420.

Wartość dofinansowania projektu wynosi 287 050,64 zł

Kariera Z Wiatrem Logo


01 znak podstawowy kolor biale tlo

poznaj polske

polski lad 2


Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

LOGO SANS

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo