Harmonogram pracy Szkoły dla Dorosłych PCKZiU w roku szkolnym 2021/2022


TERMINY ZJAZDÓW
SZKOŁA DLA DOROSŁYCH I SEMESTR 2021/2022

wrzesień 2021 05-06.09.2021 (Tylko KKZ) - pobierz
18-19.09.2021 - pobierz
25-26.09.2021 - pobierz
październik 2021 09-10.10.2021 - pobierz (UWAGA ZMIANA PLANU)
23-24.10.2021 - pobierz
listopad 2021 06-07.11.2021 - pobierz
20-21.11.2021 - pobierz
grudzień 2021 04-05.12.2021 - pobierz (UWAGA ZMIANA PLANU)
18-19.12.2021 - pobierz
styczeń 2022 15-16.01.2022 - pobierz
22-23.01.2022 - pobierz

Od 23.01.2022 - planowana jest sesja egzaminacyjna (niektóre egzaminy 15-16.01)
04.09.2021 - planowany jest dodatkowy zjazd tylka dla KKZ
TERMINY ZJAZDÓW
SZKOŁA DLA DOROSŁYCH II SEMESTR 2021/2022


luty 2021 05-06.02.2022
12-13.02.2022
marzec 2021 05-06.03.2022
19-20.03.2022
kwiecień 2021 02-03.04.2022
23-24.04.2022
maj 2021 07-08.05.2022
21-22.05.2022
czerwiec 2021 11-12.06.2022

Do 08.05.2022 - termin oddania prac kontrolnych
Od 11.06.2022 - planowana jest sesja egzaminacyjna (niektóre egzaminy 04-05.06.2022)
24.06.2022 - Rozdanie świadectw ukończenia Szkoły Policealnej

 

WRZESIEŃ

 • 14.09.2019 r.
  • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.
 • 15.09.2019 r.
  • Wypełnienie dziennika lekcyjnego i uzupełnienie dokumentacji szkolnej – odpowiedzialni wychowawcy klas oraz nauczyciele.
 • Do 15.09.2019 r.
  • Wypełnienie deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa
 • Do 30.09.2019 r.
  • Przekazanie słuchaczom i Dyrekcji tematów prac kontrolnych – umieszczenie na stronie Szkoły.
 • Do 30.09.2019 r.
  • Zapoznanie słuchaczy klas maturalnych z procedurami przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 – odpowiedzialny Dyrektor szkoły. Fakt ten odnotować w dzienniku lekcyjnym – wychowawcy klas.
 • Do 30.09.2019 r.
  • Dostarczenie do Dyrektora szkoły deklaracji maturalnych – odpowiedzialni wychowawcy klas maturalnych.

PAŹDZIERNIK

 • 14.10.2019 r.
  • Dzień Edukacji Narodowej (11.10.2019).    

LISTOPAD

 • 11.11.2019 r.
  • Święto Niepodległości (10.11.2019)
 • 20-22.11.2019 r.
  • Matura próbna z Operonem

GRUDZIEŃ

 • 01.12.2019 r.
  • Termin oddania prac kontrolnych - wszystkie klasy.
 • 16.12.2019 r.
  • Zapoznanie słuchaczy z wynikami prac kontrolnych oraz klasyfikacją za I semestr.
 • Do uzgodnienia z nauczycielem
  • Wyniki prac kontrolnych poprawionych.
 • 22.12 – 31.12.2019 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna.

STYCZEŃ

 • 04.01 - 12.01.2020 r.
  • SESJA EGZAMINACYJNA
 • 30.01.2020 r.
  • Rada Pedagogiczna – klasyfikacja semestralna.
 • Wg harmonogramu OKE
  • Wypełnienie deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia.
 • 10.01 - 23.02.2020 r.
  • Egzamin zawodowy w sesji zimowej.
 • 31.01.2020 r.
  • Zakończenie semestru I w Szkołach dla Dorosłych /promocja, brak kończących oddziałów/
 • 13-24.01.2020 r.
  • Ferie zimowe

LUTY

 • Do 16.02.2020 r.
  • Przekazanie słuchaczom i Dyrekcji tematów prac kontrolnych. Umieszczenie na stronie szkoły.

MARZEC

 • Do 01.03.2020 r.
  • Oddanie prac kontrolnych - słuchacze klas maturalnych.
 • Do uzgodnienia z nauczycielem  prowadzącym
  • Termin oddania poprawionych prac kontrolnyc przez słuchaczy.
 • Do 15.03.2020 r.
  • Zapoznanie słuchaczy z wynikami prac kontrolnych oraz informacja o klasyfikacji semestralnej (klasy maturalne).

KWIECIEŃ

 • 09.04-14.04.2020 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna
 • Do 19.04.2020 r.
  • Oddanie prac kontrolnych słuchaczy – słuchacze pozostałych klas..
 • 24.04.2020 r.
  • Uroczystość rozdania świadectw dla klas maturalnych.

MAJ

 • Od 04.05.2020 r.
  • Egzamin maturalny wg harmonogramu CKE
 • 10.05.2020 r.
  • Wyniki prac kontrolnych słuchaczy – klasy pozostałe, informacja o klasyfikacji.
 • Do uzgodnienia z nauczycielem  prowadzącym
  • Termin oddania poprawionych prac kontrolnych przez słuchaczy.

CZERWIEC

 • 06.06 - 15.06.2020 r.
  • SESJA EGZAMINACYJNA
 • 23.06.2020 r.
  • Rada Pedagogiczna – klasyfikacja..
 • 23.06 - 13.07.2020 r.
  • Egzamin zawodowy – w sesji letniej.
 • 26.06.2020 r.
  • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

SIERPIEŃ

 • 28 – 31.08.2020 r.
  • Sesja egzaminacyjna poprawkowa.
 • Wg harmonogramu CKE
  • Poprawkowy egzamin maturalny – pisemny.
  • Poprawkowy egzamin maturalny – ustny.

-->


Szukasz pomocy

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media