Harmonogram pracy Szkoły dla Dorosłych PCKZiU w roku szkolnym 2022/2023


TERMINY ZJAZDÓW
SZKOŁA DLA DOROSŁYCH I SEMESTR 2022/2023

wrzesień 2022 10-11.09.2022 - pobierz
24-25.09.2022 - pobierz
październik 2022 08-09.10.2022 - pobierz
22-23.10.2022 - pobierz  UWAGA ZMIANA !!!
listopad 2022

05-06.11.2022 - pobierz  UWAGA ZMIANA !!!
19-20.11.2022 - pobierz 
   2
6.11.2022   - pobierz TYLKO KKZ

grudzień 2022 03-04.12.2022 - pobierz UWAGA ZMIANA - 02.12.2022
17-18.12.2022 -
styczeń 2023 07-08.01.2023 -
14-15.01.2023 -

26.11.2022 - planowane dodatkowe zajęcia praktyczne dla KKZ (sobota)
04.12.2022 - planowane zakończenie KKZ ROLNIK i KKZ KRAWIEC
Od 14.01.2023 - planowana jest sesja egzaminacyjna (niektóre egzaminy 07-08.01)
TERMINY ZJAZDÓW
SZKOŁA DLA DOROSŁYCH II SEMESTR 2022/2023


luty 2023 05-06.02.2022 -
12-13.02.2022 -
marzec 2023 05-06.03.2022 -
19-20.03.2022 -
kwiecień 2023 02-03.04.2022 -
23-24.04.2022 -
maj 2023 07-08.05.2022 -
21-22.05.2022 -
czerwiec 2023 04-05.06.2022 -
11-12.06.2022 -

Do 08.05.2022 - termin oddania prac kontrolnych
Od 11.06.2022 - planowana jest sesja egzaminacyjna (niektóre egzaminy 04-05.06.2022)
24.06.2022 - Rozdanie świadectw ukończenia Szkoły Policealnej

 

WRZESIEŃ

 • 10.09.2022 r.
  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 
  Szkoły dla Dorosłych KKZ
 • 24.09.2022 r.
  Wypełnienie danych dziennika lekcyjnego elektronicznego i uzupełnienie dokumentacji szkolnej – odpowiedzialni wychowawcy klas oraz nauczyciele.
 • Do 11.09.2022 r.
  Wypełnienie deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa (KKZ ROL.04 i KKZ MOD.03)
 • Do 25.09.2022 r.
  Przekazanie słuchaczom i Dyrekcji zmian w przedmiotowych zasadach oceniania – umieszczenie zapisu w LIBRUSIE.

 

PAŹDZIERNIK

 • 14.10.2022 r.
  Dzień Edukacji Narodowej (13.10.2022).

 

LISTOPAD

 • 11.11.2022 r.
  Święto Niepodległości. (10.11.2022)
 • Listopad 2022 r.
  Matura próbna z Operonem

 

GRUDZIEŃ

 • 18.12.2021 r.
  Przekazanie słuchaczom informacji o klasyfikacji z przedmiotów – zapis w dzienniku.
 • 22.12 – 31.12.2022 r.
  Zimowa przerwa świąteczna.

 

STYCZEŃ

 • 14 - 18.01.2023 r.
  SESJA EGZAMINACYJNA
 • 16 - 27.01.2023 r.
  Ferie zimowe
 • Wg harmonogramu OKE
  Wypełnienie deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia (SP – technik administracji)

 

LUTY

 • Zatwierdzenie klasyfikacji słuchaczy
 • Do 13.02.2023 r.
  Przekazanie słuchaczom i Dyrekcji informacji na tematów form bieżącego oceniania i warunków klasyfikacji. Umieszczenie zapisu w dzienniku LIBRUS .

 

MARZEC

 • 07.03.2023 r.
  Rada Pedagogiczna – klasyfikacja słuchaczy w terminie dodatkowym.
 • 17.03.2023 r.
  Obchody 75 – lecia Szkoły Zawodowej w Pucku, 10 – lecia PCKZiU, nadanie sztandaru.

 

KWIECIEŃ

 • 06.04 - 11.04.2023 r.
  Wiosenna przerwa świąteczna
 • 28.04.2023 r.
  Uroczystość rozdania świadectw dla klas maturalnych.

 

MAJ

 • Od 04.05.2023 r.
  Egzamin maturalny wg harmonogramu CKE.
 • 21.05.2023 r.
  Przekazanie słuchaczom informacji o klasyfikacji semestralnej z przedmiotów – zapis w dzienniku.

 

CZERWIEC

 • 10 – 14.06.2023 r.
  SESJA EGZAMINACYJNA
 • 20.06.2023 r.
  Zatwierdzenie klasyfikacji słuchaczy.
 • 01.06. – 10.07.2023 r.
  Egzamin zawodowy – w sesji letniej.
 • 23.06.2023 r.
  Zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Uroczyste rozdanie świadectw – SP technik administracji.

 

SIERPIEŃ

 • 29 – 31.08.2023 r.
  Sesja egzaminacyjna poprawkowa.
 • Wg harmonogramu CKE
  Poprawkowy egzamin maturalny – pisemny.
 • Wg harmonogramu CKE
  Poprawkowy egzamin maturalny – ustny.