Filtr
 • ZESTAWIENIE PRZYZNANEJ ZAPOMOGI ZDROWOTNEJ ROK 2019 1

 • HARMONOGRAM EGZAMINOW POPRAWKOWYCH 2018 2019 1

 • PCKZiU w Maladze

  {phocagallery view=category|categoryid=377|imageid=10213|float=left}

  Miło nam poinformować, że projekt „Uczniowie PCKZiU w Pucku poznają technologię informacyjną i komunikacyjną w logistyce europejskiej” został zatwierdzony do realizacji z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 • W okresie letnim sekretariat szkoły
  czynny od 7:00 – 15:00

 • Proszę o akceptację proponowanego harmonogramu zjazdów.

  Od 07.04 – planowana jest sesja egzaminacyjna dla klas III LO
  Od 09.06 – planowana jest sesja egzaminacyjna (niektóre egzaminy 26,27 05)
  27.04.2018 – Rozdanie świadectw ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
  22.06.2018 - Rozdanie świadectw ukończenia Szkoły Policealnej

 • uwaga Przypominamy:

  Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub w części  pisemnej, pod warunkiem że:

  • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części  pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

  Absolwent do 12 lipca 2016 r. składa w szkole (kancelaria szkoły)  pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu  maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a_N lub załącznik 7b_ S), zgodnie z deklaracją ostateczną.

 • maturaHarmonogram egzaminu maturalnego - sesja poprawkowa - pobierz

 • maturaHarmonogram egzaminu maturalnego - sesja poprawkowa - pobierz

 • zakoDziś opuszczamy mury tej szkoły,
  Choć jest nam smutno – to dzień wesoły.
  Każdy z osobna i wszyscy razem,
  Kłaniamy się kadrze z wdzięczności wyrazem.
  Dyrektorowi za sprawowanie dobrej władzy podziękować chcemy,
  A Pani Elwirze za całą dobroć i chęć pomocy dziękujemy.
  Panie z sekretariatu – co bez Was by tu się działo?!
  Nic, a nic by się kupy nie trzymało!
  Pan Piotr Czerwiński – człowiek w Paryżu zakochany,
  Niech nic w prowadzeniu zajęć nie zmienia –
  - TO NIE CZAS NA ZMIANY-!
  Z Panią Mają Dziekońską, choć krótko zajęcia mieliśmy
  To szczerze i z wielką mocą ją polubiliśmy.
  A z Panią Agnieszką Leszczyńską – naszą wychowawczynią
  Na każde zajęcia szliśmy z uśmiechniętą miną!
  To właśnie Pani najwięcej zawdzięczamy i podziękować chcemy,
  Bo dzięki Pani dziś tu jesteśmy i dumni stąd wyjdziemy.
  Za wszystkie dobre rady, za troskę i wiedzę nam przekazaną.
  Dziękujemy za to, jaką nauczycielką jest Pani oddaną!
  Przez te dwa wspólne lata, my – słuchacze,
  Bardzo się ze sobą zżyliśmy,
  To wielkie szczęście, że się tu poznaliśmy.
  I choć czasami kłótnie się nam zdarzały i spory,
  To jednako finał był zawsze wesoły.
  A teraz – WIELKI FINAŁ! – JESTEŚMY NA MECIE!!
  To właśnie dzięki tej szkole jesteśmy dziś najszczęśliwsi w świecie!!!

  DZIĘKUJEMY KLASA II SA

 • uwagaDo poprawkowego egzaminu maturalnego w sierpniu 2014 roku  są uprawnione osoby, które nie zdały egzaminu tylko z jednego przedmiotu.

  Deklarację przystąpienia do egzaminu poprawkowego należy złożyć do dnia 4 lipca br. w sekretariacie w budynku A

 • HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH (ZSP Puck) – sesja poprawkowa sierpień 2013 - pobierz

 • Harmonogram egzaminów poprawkowych rok szkolny 2012/2013 –ZSP (Puck) - pobierz


informator2022 removed page 1

Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

75x87 mm Certyfikat LK Szk oła EUIPO 210514 1 1

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo