Filtr
 • Rok szkolny 2019/2020

  KLASA

  TERMIN

  CZAS PRAKTYKI

  IV TM

  14.10 – 25.10.2019r.

  2 tygodnie

  II TI

  03.02 – 28.02.2020r.

  4 tygodnie

  II TE

  15.04 – 28.04.2020r.    07.09 - 18.09.2020 r.

  2 tygodnie

  III TI, III TE

  04.05 – 29.05.2020r.    05.10 - 30.10.2020 r.

  4 tygodnie

  III TL, III TŻ

  25.05 – 19.06.2020r.    07.09 - 02.10.2020 r.

  4 tygodnie

 • Dnia 24.04.2020r. odbędzie się rozdanie świadectw ukończenia szkoły dla słuchaczy LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla DOROSŁYCH

  W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności:

  • Odbiór dokumentów w godzinach od 10- 17 ( wejście pojedynczo, obowiązują maseczki i rękawiczki jednorazowe ) lub po uzgodnieniu telefonicznym w innym terminie.
  • Wejście od parkingu budynek „C”

  Telefony kontaktowe: 586734461 lub 586732051

  Przepraszamy za utrudnienia i życzymy dużo zdrowia oraz pomyślności w realizacji życiowych planów!!!

  Słuchaczom przystępującym do egzaminu maturalnego przypominamy o śledzeniu komunikatów Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie terminów przeprowadzania MATUR.

 • „Życie daje każdemu tyle, ile sam ma odwagę sobie z niego wziąć.”

  Jacek Pałkiewicz

  Drodzy Uczniowie klas IV, drodzy Słuchacze klas III!

  Nadszedł czas pożegnania. Czas zawsze trudny, smutny, ale i potrzebny. Przed Wami nowe miejsca, nowi ludzie, nowe wyzwania!

 • Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku co roku angażuje się w działania ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”. 11 października 2019 roku nasi wolontariusze zasadzili na terenie szkoły żonkile. Mieliśmy nadzieję, że w kwietniu uda nam się rozdać te piękne kwiaty podczas zbiórki pieniędzy na rzecz Hospicjum Ojca Pio w Pucku.

  Sytuacja pandemii w Polsce nie zniechęca nas do działań. Liczymy na Was, kochani wolontariusze i kochani uczniowie naszej szkoły. Akcja „Pola Nadziei” przybiera nowy wymiar. Zostały odwołane działania w dotychczasowej formie, jednak chcemy pokazać, że pamiętamy…

  Uwaga! Pokażmy, jak ważna jest rola Puckiego Hospicjum poprzez podkreślenie idei opieki hospicyjnej. W jaki sposób?

  • wykonaj pracę o tematyce wolontariatu hospicyjnego (technika dowolna) pod hasłem POLA NADZIEI – zawrzyj w pracy to, co Ci się kojarzy z tym hasłem; może być to: plakat, filmik (1 min.), piosenka, zdjęcie, wiersz, opowiadanie – wszystko, co Wam serce podpowiada!
  • do 25 kwietnia br. wyślij pracę na adres mailowy: m.piotrowska@hospitium.org;
  • podpisz maila: w tytule – POLA NADZIEI, podaj w treści maila swoje dane: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły.

  Pokażmy, że jesteśmy gotowi do niesienia pomocy i że nie jesteśmy obojętni na potrzeby cierpiących.

  Ważna informacja: prace będą publikowane na mediach społecznościowych.

  Pozdrawiamy wszystkich serdecznie!
  Koordynatorki Szkolnego Koła Wolontariatu

 • Z  dniem 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje  art. 15f ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz.  568).

  „Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z  obowiązku świadczenia pracy.”

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09.04.2020r. wynikającego z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zajęcia dydaktyczne w szkole dla dorosłych prowadzone będą w formie zdalnej do 26.04.2020. Prosimy kontaktować się z nauczycielami, wychowawcami za pomocą platformy LIBRUS.pl oraz poczty elektronicznej.

  Dyrektor PCKZiU

 • 21 kwietnia br., specjalnie dla uczniów Technikum Logistycznego w naszej Szkole, wykład on-line przeprowadzi p. Bogumił Paszkiewicz, przedstawiciel firmy Trans.eu Group S.A.

  Wykład na żywo będzie dotyczył współczesnych technologii stosowanych w logistyce. P. Paszkiewicz poprowadzi też króciutki warsztat z narzędzia Goodloading, by pokazać w jaki sposób logistycy z całego świata optymalizują swoją pracę.

 • INFORMUJĘ, ŻE PRAKTYKI ZAWODOWE DLA KLASY

  2 TECHNIKUM EKONOMICZNEGO,

  KTÓRE MIAŁY SIĘ ROZPOCZĄĆ 15.04.2020 ROKU

  ZOSTAJĄ ZAWIESZONE.

  PRAKTYKI BĘDĄ REALIZOWANE

  W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM.