Filtr
 • gra miejska


 • Wykłady TransEdu w PCKZiU

  Dzisiaj panie Lucyna Szierok i Lucyna Strzoda z Trans.eu Group S.A. przyjechały z wykładem i warsztatami. Panie opwiadziały uczniom o oczekiwaniach pracodawców wobec przyszłych logistyków. W wykładzie wzięli udział uczniowie klas I TLp i II TL.

  Po wykładzie uczniowie klasy II wcielili się w przewoźników i spedytorów podczas gry karcianej. Negocjowali jak najkorzystniejsze kontrakty. Jak co roku, dla najlepszych przewidziane były nagrody.

  Następnie poznali aplikację Goodloading optymalizującą wykorzystanie przestrzeni ładunkowej.

 • Aktualizacja: 2020-01-03

  Szanowni Państwo,

  zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku poz. 1481 z późn. zm.) egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

  1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego
  oraz dla
  2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

  "Kolejny raz", o którym mowa powyżej oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

  Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa. Opłata nie podlega zwrotowi.

  Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r. na rachunek bankowy - niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, opłacany przedmiot, oraz 5 ostatnich cyfr numeru PESEL.

  Opłatę za egzamin należy dokonywać na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku: 
  NBP O/O Gdańsk 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000

  Szczegółowe informacje na temat opłat za egzamin maturalny znajdują się w Informacji o sposobach organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego … w roku szkolnym 2019/2020… (sekcja 18, str. 95, Opłata za egzamin maturalny).

  W przypadku wątpliwości czy absolwent powinien dokonać opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu, należy skontaktować się ze szkołą macierzystą.

  • Lista projektów zakwalifikowanych do etapu głosowania - pobierz

  Głosowanie klas na projekty odbędzie się od 27.01.2020 do 07.02.2020 r.

 • UWAGA

 • {phocagallery view=category|categoryid=1149|imageid=29917|float=left}

  W ostatni dzień zajęć przed świąteczno-noworoczną przerwą uczestniczyliśmy w finale przygotowań klas do występu w szkolnym konkursie wspólnego śpiewania kolęd. Dziękujemy wszystkim uczestnikom którzy odważyli się publicznie wystąpić i wprowadzić nas w radosny  świąteczny nastrój:

  • Organizacja i przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Formuła 2012 i Formuła 2017 - Sesja 1.: styczeń – luty 2020 r. - pobierz