logoOKEprze

Pod koniec marca Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ogłosiła wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z sesji egzaminacyjnej styczeń-luty 2017. Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej oraz części praktycznej. Aby uzyskać świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie należy z części pisemnej uzyskać co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi natomiast w części praktycznej próg zdawalności wynosi 75%. Uczniowie naszej szkoły spisali się rewelacyjnie i uzyskując bardzo wysokie wyniki.

Do egzaminu po raz pierwszy w dziewięciu kwalifikacjach przystąpiło 132 uczniów, słuchaczy oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe. Pozytywny wynik uzyskało aż 101 zdających; co daje wynik 76,52%, czyli o 10% wyższy od wyniku województwa pomorskiego (67,19%). Z dziewięciu kwalifikacji do których przystąpili nasi uczniowie, aż w sześciu wyniki są wyższe od wyników wojewódzkich. Na szczególne wyróżnienie zasługują wyniki uzyskane przez klasę III Technikum Mechanicznego (kwalifikacja M.20) gdzie po raz pierwszy w historii naszej szkoły cała klasa uzyskała pozytywny wynik egzaminu, uzyskując jednocześnie wysokie wyniki w obu częściach tzn. a z pisemnej (77,56%) oraz praktycznej (99,67%)!

Na szczególną uwagę zasługują również wyniki z pozostałych kwalifikacji:

 • M.44 (klasa IV Technikum Mechaniczne) – zdawalność 80,00% (wynik w województwie 62,07%)
 • T.15 (klasa IV Techniku Żywienia i Usług Gastronomicznych) – zdawalność 76,92% (wynik w województwie 68,21%)
 • Z.04 (zawód opiekun medyczny – szkoła dla dorosłych - KKZ) – zdawalność 88,89%  (wynik w województwie 77,89%)
 • R.03 (zawód rolnik – szkoła dla dorosłych - KKZ) – zdawalność  89,47% (wynik w województwie 86,42%)

Trzeba również podkreślić, iż z części pisemnej egzaminu zawodowego aż w pięciu kwalifikacjach wszyscy zdający uzyskali wynik pozytywny. Są to następujące kwalifikacje:

 • Z.13 – technik bezpieczeństwa i higieny pracy – szkoła policealna dla dorosłych
 • M.20 – technik mechanik – klasa III TM
 • T.15 – technik żywienia i usług gastronomicznych - klasa IV TŻiUG
 • R.16 – technik rolnik – Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
 • Z.04 – opiekun medyczny – Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Natomiast z części praktycznej stuprocentową zdawalność uzyskały trzy kwalifikacje:

 • M.20 – technik mechanik – klasa III TM
 • M.44 – technik mechanik – klasa IV TM
 • R.03 – rolnik – Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Dokonując podsumowania analogicznej sesji egzaminacyjnej z roku 2016 należy podkreślić systematyczny wzrost zdawalności egzaminu zawodowego w naszej szkole wynoszący aż ponad 18% (rok 2016 – 58,27%, rok 2017 – 76,52%). Największy skok zanotowano w klasach:

 • III Technikum Mechaniczne +69,23% (rok 2016 – 30,77%, rok 2017 – 100%)
 • IV Technikum Mechaniczne +56,92% (rok 2016 – 23,08%, rok 2017 – 80,00%)
 • IV Technikum Informatyczne +25,92 (rok 2016 – 31,25%, rok 2017 – 57,14%)

Najwyższy wynik wśród uczniów naszej szkoły uzyskała uczennica klasy IV Technikum Ekonomicznego Magdalena Grabowska - część pisemna 93%, część praktyczna 100%!!!

Uczniowie z najwyższymi wynikami w poszczególnych kwalifikacjach:

 •  A.36 Prowadzenie rachunkowości - klasa IV Technikum Ekonomiczne:
 1. Magdalena Grabowska
 2. Agata Tarnowska
 3. Julia Stefanowska
 •  E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami - klasa IV Technikum Informatyczne:
 1. Adrian Lenz
 2. Anna Mielke
 3. Kamil Krajewski
 •  M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi - klasa III Technikum Mechaniczne:
 1. Daniel Dettlaff
 2. Daniel Andrzejewski
 3. Patryk Rigga
 • M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń - klasa IV Technikum Mechaniczne:
 1. Sebastian Radtke
 2. Konstanty Supiński
 3. Marcin Rompca
 • T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – klasa IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych:
 1. Izabela Chmara
 2. Magdalena Białk
 3. Marek Ceynowa
 4. Małgorzata Itrych
 • R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej - Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie rolnik:
 1. Michał Giełażyn
 2. Wojciech Gronowski
 3. Andrzej Wójcik
 •  R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej - KKZ w zawodzie technik rolnik:
 1. Michał Rudziński
 2. Adam Gappa
 • Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - KKZ w zawodzie opiekun medyczny:
 1. Bożena Doering
 2. Anita Tomaszewska
 3. Halina Mroch
 •  Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy – Szkoła Policealna dla dorosłych w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy:
 1. Dawid Czapp
 2. Lucyna Garasz
 3. Agata Balcer

informator2022 removed page 1

Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

75x87 mm Certyfikat LK Szk oła EUIPO 210514 1 1

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo