16 marca br. Dyrektor Szkoły Pan Jarosław Lis w imieniu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Pucku zawarł porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu.

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu współpracuje z większością polskich szkół średnich i policealnych kształcących w zawodach technik logistyk i technik spedytor. Jako patron jakości kształcenia logistycznego, pomaga w realizacji procesu edukacyjnego poprzez trwałą, obustronną wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy WSL a nauczycielami i dyrekcjami szkół.

Współpraca Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Pucku z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu będzie służyć poprawie jakości kształcenia i poszerzaniu wśród uczniów PCKZiU świadomości uzyskania atrakcyjnego wykształcenia, które otwiera drogę do satysfakcjonującej i gospodarczo istotnej pracy zawodowej.


informator2022 removed page 1

Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

75x87 mm Certyfikat LK Szk oła EUIPO 210514 1 1

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo