Liceum dla Dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Ukończenie Liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.

Wszystkim Licealistom zapewniamy możliwość kontynuowania nauki w Szkole Policealnej oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła dla tych, którzy zakończyli edukację na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ukończyli zasadniczą szkołę zawodową. Dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum nauka trwa 4 lata (8 semestrów). Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą rozpocząć naukę od 2 klasy (w trakcie nauki obowiązkiem jest wyrównanie różnic programowych)

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wiekowej.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela - 10 zjazdów w semestrze).

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

Legitymację szkolną dla osób uprawnionych do zniżek.

Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymogi rekrutacyjne:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
  • 2 zdjęcia
  • deklaracja

Kariera Z Wiatrem Logo


01 znak podstawowy kolor biale tlo

poznaj polske

polski lad 2


Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

75x87 mm Certyfikat LK Szk oła EUIPO 210514 1 1

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

LOGO SANS

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo