Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas I – III Technikum, którzy uczą się języka niemieckiego.

Termin składania prac upływa 5 czerwca 2020 r.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO - JĘZYKOWEGO 

„Wörter malen”

 

Cele konkursu:

 • wzbudzenie zainteresowania nauką języka niemieckiego,

 • poszerzenie i utrwalenie słownictwa z zakresu języka niemieckiego wśród uczniów,

 • pobudzanie uczniów do kreatywności i twórczości,

 • rozwijanie uzdolnień plastycznych,

 • zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji.

   

Postanowienia ogólne:

Zadanie konkursowe polega na obrazowym przedstawieniu samodzielnie wybranego słowa niemieckojęzycznego, tak aby było ono zrozumiałe nawet dla osób, które nigdy nie uczyły się języka niemieckiego, np. słowo „der Schwan” ułożone z białych piór.

 

Warunki uczestnictwa:

 • Do udziału w konkursie uprawnione będą osoby, które do dnia 30 maja 2020 roku wyślą drogą mailową zdjęcie pracy konkursowej, wykonanej zgodnie z zaproponowaną tematyką.

 • Fotografie prac można wysyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Załącznik w formacie jpg powinien być opisany w umówiony sposób: imię i nazwisko ucznia, klasa.

 • Prace wysłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 • Prace powinny być wykonane w formacie A4 lub A3 dowolną techniką plastyczną płaską.

 • Uczestnicy konkursu ilustrują wybrany przez siebie wyraz w języku niemieckim.

 • Każdy uczeń może przygotować tylko jedną pracę - samodzielnie, stosownie do własnych umiejętności (dopuszczalna jest pomoc rodzica w kwestii doboru materiału i techniki),

 • Zdjęcia prac należy wysłać w formacie jpg i opisane wg wzoru: imię i nazwisko autora, klasę,

  Zasady przyznawania nagród:

 • Przesłane mailem prace ocenić będzie komisja konkursowa.

 • W ocenie prac będzie brana pod uwagę trafność prezentacji słowa, oryginalność, pomysłowość oraz walory estetyczne obrazów.

 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły do 15 czerwca 2020 r.

 • Decyzje jury są ostateczne.

 • Osoby biorące udział w konkursie, przesyłając prace zgodnie z regulaminem, udzielają organizatorowi prawa do korzystania z pracy konkursowej w zakresie działań marketingowych i promocyjnych oraz innych (np. zorganizowania wystawy prac).

  Postanowienia końcowe:

 • Biorąc udział w konkursie, uczestnik oświadcza, że projekt dostarczony przez niego jest wynikiem jego własnej twórczości i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich, a także nie był nigdy wcześniej publikowany.

 • Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na:

 • wykorzystanie pracy konkursowej do organizacji wystaw, publikowanie i powielanie projektu,

 • przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz publikowanie danych osobowych uczestnika na stronie internetowej organizatora.

 • Laureaci konkursu przenoszą nieodpłatnie na organizatora konkursu własność pracy konkursowej oraz prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą.

 • Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem oraz akceptuje jego treść.

 • Prace plastyczne zakwalifikowane do konkursu nie będą zwracane autorom.

  SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI O KONKURSIE UDZIELA:

  Magdalena Domnik- nauczyciel języka niemieckiego


informator2022 removed page 1

Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

75x87 mm Certyfikat LK Szk oła EUIPO 210514 1 1

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo