Drodzy Uczniowie od 25 marca 2020 r. do Świat Wielkanocnych nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Przez dziennik Librus i pocztę elektroniczną (adresy nauczycieli znajdują się na stronie PCKZiU w Pucku w zakładce Kadra szkoły) nawiązujecie kontakt  z wychowawcą i nauczycielami.

Organizują naukę własną w domu.

Najlepsze efekty daje praca systematyczna!

Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania na bieżąco zgłaszajcie nauczycielom.

Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem
i w Internecie.

Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (podawać imię nazwisko, klasę, mile widziane zwroty grzecznościowe ).


Szukasz pomocy

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Ciekawe strony

cke logo