Dzisiaj uczniowie klas I TM i II TL wzięli udział w wizytach studyjnych w firmach Ratpol Sp. z o.o. i Pipelife Polska S.A. w ramach projektu pn.: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkól zawodowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020).

Podczas wizyty w Pipelife Polska S.A. uczniowie zapoznali się z historią i strukturą zakładu, technologią wytwarzania wyrobów metodą wtryskową i spawania tworzyw sztucznych  (PP i PVC) oraz z nowoczesnym parkiem maszyn wtryskowych.

Zwiedzając Ratpol Sp. z o.o. uczestnicy wyjazdu mogli poznać metody łączenia - spawania elementów maszyn i urządzeń, wytwarzanie części metodą obróbki skrawaniem - park maszynowy wyposażony w nowoczesne obrabiarki konwencjonalne i sterowane CNC.

W obu firmach przyszli logistycy, oprócz technologii produkcji, poznawali również logistykę produkcji.


informator2022 removed page 1

Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

75x87 mm Certyfikat LK Szk oła EUIPO 210514 1 1

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo