Rozpoczeliśmy szkolenie żeglarskie na stopień żeglarza jachtowego. Pogoda nam dopisuje zatem korzystamy z niej i naszych łodzi klasy Puck, na których prowadzony jest kurs.

W tym roku podstawową załogę tworzy trzech uczniów z klas 2 TM i 3 TI. Oprócz  nich doskonalą pływanie pod żaglami posiadacze patentu żeglarza, których liczba wśród uczniów naszej szkoły systematycznie rośnie.

Szkolenie polega na nauce manewrowania jachtem żaglowym (a przy okazji łodzią motorową) oraz przyswojenia teoretycznych podstaw żeglarstwa i przepisów ruchu żeglugowego.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy podejdą do egzaminu na patent żeglarza jachtowego który składa się z 2 części: teoretycznej i praktycznej. Jeżeli pomyślnie zdadzą egzamin będą mieli prawo do prowadzenia łodzi żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych bez ograniczeń a po morskich wodach wewnętrznych do długości 12m.

Tekst i zdjęcia:

Dariusz Knitter


informator2022 removed page 1

Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

75x87 mm Certyfikat LK Szk oła EUIPO 210514 1 1

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo