Samorząd Uczniowski zachęca wszystkich uczniów i nauczycieli, by we wtorek 23 stycznia 2018 r. na 4 godzinie lekcyjnej cała nasza szkoła pogrążyła się w CZYTANIU…

Zasady:

  • jeśli 100 % uczniów danej klasy przyniesie dowolne książki, czasopisma, komiksy (wersja papierowa) swoje lub wypożyczone np. ze szkolnej biblioteki, to dana lekcja w całości przeznaczona jest na ciche, indywidualne czytanie;
  • jeżeli z klasy kilka osób (do pięciu) przyniesie książkę, to osoby te mogą być zwolnione z zajęć i udać się do czytelni (tam będzie sprawdzania obecność), a pozostali uczniowie mają normalną lekcję;
  • jeśli tylko połowa klasy przyniesie książki, to odbywa się zwyczajna lekcja;
  • kwestie wątpliwe i sporne rozstrzyga nauczyciel prowadzący zajęcia.

Czytajmy… 45 minut błogiego spokoju z książką… Trudno wyobrazić sobie większą przyjemność… :)

Opiekun SU

Anna Nowak


informator2022 removed page 1

Nauka z Energią V

PGE ej


Szukasz pomocy

bip logo pomn1 grad

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

75x87 mm Certyfikat LK Szk oła EUIPO 210514 1 1

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Office 365 logo

Ciekawe strony

cke logo