KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
Lp. Nazwa Kursu/Kwalifikacji Liczba godzin na kształcenie zawodowe w ramach kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu w którym wyodrębniono dana kwalifikację
1. A.71/AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 4 Semestry 753105/311941 Krawiec/Technik przemysłu mody
2. BD.4 Wykonywanie robó montażowych, okładzinowych i wykończeniowych 3 Semestry 712905/311219 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technik robót wykończeniowych w budownictwie
3. MG.29 Wykonywanie robót szkutniczych 3 Semestry 711504 Szkutnik
4. AU.22 Obsługa magazynów 3 Semestry 432103/333107 Magazynier-logistyk, Technik logistyk
5. E.12/E.13/EE.8 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 2 Semestry 351203 Technik informatyk
6. AU.20 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 4 Semestry 343101/343105 Technik fotografii i multimediów
7. Z.4/MS.4 Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej 2 Semestry 532102 Opiekun medyczny
8. RL.3 Prowadzenie produkcji rolniczej 3 Semestry 613003 Rolnik
9. RL.7 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie 2 Semestry 331402 Technik agrobiznesu
10. RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 2 Semestry 314207 Technik rolnik
11. TG.6 Sporządzanie potraw i napojów. 3 Semestry 512002/343404 Kucharz/Technik żywienia i usług gastronomicznych
12. T.15/TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
2 Semestry 343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych
13. MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
2 Semestry 311504 Technik mechanik

ankieta

 ankieta absolwenci

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

librus

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media