rekrutacja

KwalifikacyjneKursyZawodowe

Kursy zawodowe

Klub przedszkolaka

przedszkolak

Licznik odwiedzin

1934061
Wizyt dziś
Wizyt wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
125
1103
2231
28162
35941
1934061

Oferta kształcenia dla dorosłych na rok szkolny 2017/2018

 

Szkoły
dla dorosłych

18

WIĘCEJ ...

Kwalifikacyjne
kursy zawodowe

KwalifikacyjneKursyZawodowe

WIĘCEJ ...

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA  DOROSŁYCH ORAZ NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
W
POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W PUCKU
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Terminy rekrutacji i składania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych

 1. Do 03 lipca 2017 roku do godz. 15:00 - składanie wniosków o przyjęcie do wybranego typu szkoły (wg wydanego przez szkołę wzoru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Do 27 lipca 2017 roku do godz. 15:00 – potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa.
 3. 28 lipca 2017 roku do godz. 15:00 - ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 4. Do 30 sierpnia 2017 roku do godz. 15:00 - składanie wniosków o przyjęcie do wybranego typu szkoły w postępowaniu uzupełniającym.
 5. Do 31 sierpnia 2017 roku do godz. 16:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.
Terminy rekrutacji i składania dokumentów na kwalifikacyjne kursy zawodowe
 1. Składanie podań o przyjęcie na wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy trwa cały rok  (wg wydanego przez szkołę wzoru).
 2. Ogłoszenie listy przyjętych oraz terminu rozpoczęcia zajęć na kwalifikacyjnym kursie zawodowym – po sformowaniu 20 osobowej grupy lub uzyskaniu zgody organu prowadzącego.   
Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół dla dorosłych na rok szkolny 2017/2018
 1. O przyjęcie do szkół Powiatowego Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku na semestr pierwszy mogą ubiegać się absolwenci: szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
 2. O przyjecie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, bądź 16 lat w uzasadnionych przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012r ( Dz. U z dnia 26 lipca 2012r.). 
 3. Kandydaci  ubiegający się do szkoły policealnej oraz kwalifikacyjnego kursu zawodowego zobowiązani są przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie i otrzymają skierowanie na badania lekarskie.
 4. O przyjęciu do klasy pierwszej gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, szkoły policealnej dla dorosłych, na kwalifikacyjny kurs zawodowy decyduje złożenie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz kryteria wskazane w Regulaminie rekrutacji PCKZiU w Pucku.
Wymagane dokumenty

 Kandydaci do szkoły dla dorosłych składają następujące dokumenty:

 1. Deklarację kandydata na słuchacza (wypełnioną czytelnie i zawierającą wszystkie wymagane informacje).
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (średniej) - zależnie od typu szkoły.
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
 4. Trzy fotografie (podpisane na odwrocie).
Odwołanie od wyników rekrutacji
 1. Kandydatowi, który nie został przyjęty do szkoły w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przysługuje prawo odwołania się od wyników rekrutacji do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie określonym  każdorazowo przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Dokumenty do pobrania

dorosli plakat a1 bialy

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media