Harmonogram pracy Szkoły dla Dorosłych PCKZiU w roku szkolnym 2017/2018


TERMINY ZJAZDÓW
SZKOŁA DLA DOROSŁYCH I SEMESTR 2017/2018


wrzesień 2017
09-10.09.2017 - pobierz
23-24.09.2017 - pobierz
październik 2017


07-08.10.2017 - pobierz
21-22.10.2017 - pobierz   NOWY PLAN!!!
28-29.10.2017 - pobierz   NOWY PLAN!!!

listopad 2017
04-05.11.2017 - pobierz   NOWY PLAN!!!
18-19.11.2017 - pobierz   NOWY PLAN!!!
grudzień 2017
02-03.12.2017 - pobierz 
16-17.12.2017 - pobierz
styczeń 2018
13-14.01.2018 - pobierz   NOWY PLAN!!!

 


TERMINY ZJAZDÓW
SZKOŁA DLA DOROSŁYCH II SEMESTR 2017/2018


styczeń 2018
27-28.01.2018 - pobierz  NOWY PLAN!!!  NOWY PLAN!!!
luty 2018

17-18.02.2018 - pobierz NOWY PLAN!!!
24-25.02.2018 - pobierz NOWY PLAN!!!

marzec 2018

10-11.03.2018 - pobierz NOWY PLAN!!!
24-25.03.2018 - pobierz NOWY PLAN!!!

kwiecień 2018
07-08.04.2018 - pobierz
21-22.04.2018 - pobierz
maj 2018
12-13.05.2018 - pobierz
26-27.05.2018 - pobierz
czerwiec 2018
09-10.06.2018 - pobierz NOWY PLAN!!! (z dnia 07.06.2018)

 

WRZESIEŃ

 • 09.09.2017 r.
  • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.
 • 10.09.2017 r.
  • Wypełnienie dziennika lekcyjnego i uzupełnienie dokumentacji szkolnej – odpowiedzialni wychowawcy klas oraz nauczyciele.
 • Do 10.09.2017 r.
  • Wypełnienie deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa
 • 10.09.2017 r.
  • Zakończenie naboru na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – E.12 rozpoczęcie zajęć.
 • Do 24.10.2017 r.
  • Przekazanie słuchaczom i Dyrekcji tematów prac kontrolnych – umieszczenie na stronie Szkoły.
 • Do 30.09.2017 r.
  • Zapoznanie słuchaczy klas maturalnych z procedurami przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 – odpowiedzialny Dyrektor szkoły. Fakt ten odnotować w dzienniku lekcyjnym – wychowawcy klas.
 • Do 30.09.2017 r.
  • Dostarczenie do Dyrektora szkoły deklaracji maturalnych – odpowiedzialni wychowawcy klas maturalnych.

PAŹDZIERNIK

 • 14.10.2017 r.
  • Dzień Edukacji Narodowej (13.10.2017).    

LISTOPAD

 • 10.11.2017 r.
  • Święto Niepodległości
 • 19.11.2017 r.
  • Termin oddania prac kontrolnych – wszystkie klasy.

GRUDZIEŃ

 • 03.12.2017 r.
  • Zapoznanie słuchaczy z wynikami prac kontrolnych oraz klasyfikacją za I semestr.
 • Do uzgodnienia z nauczycielem
  • Wyniki prac kontrolnych poprawionych.
 • 23.12 – 31.12.2017 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna.

STYCZEŃ

 • 13.01 - 19.01.2018 r.
  • SESJA EGZAMINACYJNA
 • 24.01.2018 r.
  • Rada Pedagogiczna – klasyfikacja semestralna.
 • Wg harmonogramu OKE
  • Wypełnienie deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia.
 • 10.01 - 23.01.2018 r.
  • Egzamin zawodowy w sesji zimowej.
 • 26.01.2018 r.
  • Zakończenie semestru I w Szkołach dla Dorosłych
 • 29.01 - 11.02.2018 r.
  • Ferie zimowe

LUTY

 • Do 17.02.2017 r.
  • Przekazanie słuchaczom i Dyrekcji tematów prac kontrolnych. Umieszczenie na stronie szkoły.

MARZEC

 • Do 10.03.2018 r.
  • Oddanie prac kontrolnych - słuchacze klas maturalnych.
 • Do uzgodnienia z nauczycielem  prowadzącym
  • Termin oddania poprawionych prac kontrolnyc przez słuchaczy.
 • Do 11.03.2018 r.
  • Zapoznanie słuchaczy z wynikami prac kontrolnych oraz informacja o klasyfikacji semestralnej (klasy maturalne).

KWIECIEŃ

 • 29.03-03.04.2018 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna
 • Do 22.04.2018 r.
  • Oddanie prac kontrolnych słuchaczy – słuchacze pozostałych klas..
 • 27.04.2018 r.
  • Uroczystość rozdania świadectw dla klas maturalnych.

MAJ

 • Od 04.05.2018 r.
  • Egzamin maturalny wg harmonogramu CKE
 • 13.05.2018 r.
  • Wyniki prac kontrolnych słuchaczy – klasy pozostałe, informacja o klasyfikacji .
 • Do uzgodnienia z nauczycielem  prowadzącym
  • Termin oddania poprawionych prac kontrolnych przez słuchaczy.

CZERWIEC

 • 09.06 - 14.06.2018 r.
  • SESJA EGZAMINACYJNA
 • 19.06.2018 r.
  • Rada Pedagogiczna – klasyfikacja..
 • 18.06 - 13.07.2018 r.
  • Egzamin zawodowy – w sesji letniej.
 • 22.06.2018 r.
  • Zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

SIERPIEŃ

 • 27 – 30.08.2018 r.
  • Sesja egzaminacyjna poprawkowa.
 • Wg harmonogramu CKE
  • Poprawkowy egzamin maturalny – pisemny.
  • Poprawkowy egzamin maturalny – ustny.

 ankieta1 752x440 658x385

konkurs

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media