Harmonogram pracy Szkoły dla Dorosłych PCKZiU w roku szkolnym 2018/2019


TERMINY ZJAZDÓW
SZKOŁA DLA DOROSŁYCH II SEMESTR 2018/2019


luty 2019
02-03.02.2019 - pobierz
09-10.02.2019 - pobierz
marzec 2019


02-03.03.2019 - pobierz
16-17.03.2019 - pobierz
30-31.03.2019 - pobierz

kwiecień 2019
06-07.04.2019 - pobierz NOWA WERSJA
27-28.04.2019 - pobierz
maj 2019
11-12.05.2019 - pobierz
25-26.05.2019 - pobierz NOWA WERSJA
czerwiec 2019
01-02.06.2019

 

WRZESIEŃ

 • 15.09.2018 r.
  • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.
 • 16.09.2018 r.
  • Wypełnienie dziennika lekcyjnego i uzupełnienie dokumentacji szkolnej – odpowiedzialni wychowawcy klas oraz nauczyciele.
 • Do 15.09.2018 r.
  • Wypełnienie deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa
 • Do 30.09.2018 r.
  • Przekazanie słuchaczom i Dyrekcji tematów prac kontrolnych – umieszczenie na stronie Szkoły.
 • Do 30.09.2018 r.
  • Zapoznanie słuchaczy klas maturalnych z procedurami przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 – odpowiedzialny Dyrektor szkoły. Fakt ten odnotować w dzienniku lekcyjnym – wychowawcy klas.
 • Do 30.09.2018 r.
  • Dostarczenie do Dyrektora szkoły deklaracji maturalnych – odpowiedzialni wychowawcy klas maturalnych.

PAŹDZIERNIK

 • 14.10.2018 r.
  • Dzień Edukacji Narodowej (14.10.2018).    

LISTOPAD

 • 09.11.2018 r.
  • Święto Niepodległości

GRUDZIEŃ

 • 01.12.2018 r.
  • Termin oddania prac kontrolnych - wszystkie klasy.
 • 16.12.2018 r.
  • Zapoznanie słuchaczy z wynikami prac kontrolnych oraz klasyfikacją za I semestr.
 • Do uzgodnienia z nauczycielem
  • Wyniki prac kontrolnych poprawionych.
 • 22.12 – 31.12.2018 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna.

STYCZEŃ

 • 19.01 - 24.01.2019 r.
  • SESJA EGZAMINACYJNA
 • 30.01.2019 r.
  • Rada Pedagogiczna – klasyfikacja semestralna.
 • Wg harmonogramu OKE
  • Wypełnienie deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia.
 • 10.01 - 23.01.2019 r.
  • Egzamin zawodowy w sesji zimowej.
 • 24.01.2019 r.
  • Zakończenie semestru I w Szkołach dla Dorosłych /promocja, brak kończących oddziałów/

LUTY

 • 11.02 - 24.02.2019 r.
  • Ferie zimowe
 • Do 10.02.2019 r.
  • Przekazanie słuchaczom i Dyrekcji tematów prac kontrolnych. Umieszczenie na stronie szkoły.

MARZEC

 • Do 03.03.2019 r.
  • Oddanie prac kontrolnych - słuchacze klas maturalnych.
 • Do uzgodnienia z nauczycielem  prowadzącym
  • Termin oddania poprawionych prac kontrolnyc przez słuchaczy.
 • Do 17.03.2019 r.
  • Zapoznanie słuchaczy z wynikami prac kontrolnych oraz informacja o klasyfikacji semestralnej (klasy maturalne).

KWIECIEŃ

 • 18.04-23.04.2019 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna
 • Do 27.04.2019 r.
  • Oddanie prac kontrolnych słuchaczy – słuchacze pozostałych klas..
 • 26.04.2019 r.
  • Uroczystość rozdania świadectw dla klas maturalnych.

MAJ

 • Od 06.05.2019 r.
  • Egzamin maturalny wg harmonogramu CKE
 • 12.05.2019 r.
  • Wyniki prac kontrolnych słuchaczy – klasy pozostałe, informacja o klasyfikacji .
 • Do uzgodnienia z nauczycielem  prowadzącym
  • Termin oddania poprawionych prac kontrolnych przez słuchaczy.

CZERWIEC

 • 01.06 - 07.06.2019 r.
  • SESJA EGZAMINACYJNA
 • 17.06.2019 r.
  • Rada Pedagogiczna – klasyfikacja..
 • 18.06 - 13.07.2019 r.
  • Egzamin zawodowy – w sesji letniej.
 • 19.06.2019 r.
  • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

SIERPIEŃ

 • 27 – 31.08.2019 r.
  • Sesja egzaminacyjna poprawkowa.
 • Wg harmonogramu CKE
  • Poprawkowy egzamin maturalny – pisemny.
  • Poprawkowy egzamin maturalny – ustny.

ankieta

 ankieta absolwenci

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media