W piątek prezentujemy La Residencia Escolar La Rosaleda, w której pracują Janek, Grzegorz, Radek i Piotr. Do ich zadań należą:

  • bieżące sprawdzanie i naprawa komputerów oraz sprzętu ICT,
  • nadzorowanie struktury sieciowej,
  • montaż różnego rodzaju urządzeń technologii komputerowej i multimedialnej.
La Residencia Escolar La Rosaleda de Málaga jest publicznym ośrodkiem nauczania zależnym od Ministerstwa Edukacji Andaluzji, które oferuje możliwość zakwaterowania uczniów po zakończeniu kształcenia obowiązkowego, którzy nie mogą uczyć się w swojej miejscowości pochodzenia, gwarantując im prawo do edukacji.

Projekt o numerze 2017-1-PL01-KA102-036820 pt.:
Uczniowie PCKZiU w Pucku
poznają technologię informacyjną i komunikacyjną w logistyce europejskiej
”,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków europejskiego funduszu społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
w ramach projektu
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego
.


Szukasz pomocy

ankieta

 ankieta absolwenci

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

librus

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media