KwalifikacyjneKursyZawodowe

Licznik odwiedzin

1735057
Wizyt dziś
Wizyt wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
1058
1130
7144
15599
31849
1735057

 

DYPLOMY
POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE
ZAWODOWE ABSOLWENTÓW
MOŻNA ODBIERAĆ
W SEKRETARIACIE SZKOŁY OD 26.05.2017 R.
W GODZINACH 8:00 – 15:00

 

przeczytaj 1

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2017 r. - otwórz
  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2017 r. - otwórz

przeczytaj 1

HARMONOGRAM - EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
SESJA CZERWIEC - LIPIEC 2017 - pobierz

HARMONOGRAM - EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
(STARA FORMUŁA) - SESJA LATO 2017 - pobierz

  • Organizacja i przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Sesja 1.: styczeń – luty 2017 r. - pobierz

przeczytaj 1

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017 r. - otwórz
  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017 r. - otwórz

przeczytajOrganizacja i przeprowadzanie egzaminów zawodowych

w roku szkolnym 2016/2017 - pobierz

przeczytajKomunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r.

Aktualizacja z 13 maja 2015 r. - pobierz

przeczytaj 1

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2017 roku - pobierz
  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2016 r. w spra-wie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2016/2017 - pobierz

przeczytaj 1

  • INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 - pobierz
  • Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej - pobierz

MicrosoftImagine

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Projekty unijne

 

 

Ciekawe strony

cke logo