1. Statut PCKZiU - POBIERZ
 2. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania - POBIERZ
 3. Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018 -  KALENDARZ   PLAN PRACY SZKOŁY
 4. Harmonogram pracy Szkoły dla Dorosłych PCKZiU w roku szkolnym 2017/2018 - POBIERZ
 5. Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego w PCKZiU w Pucku - POBIERZ
 6. Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2017/2018 - szkoły dla młodzieży - POBIERZ
 7. Szkolne zestawy programów nauczania na rok szkolny 2017/2018 - szkoły dla dorosłych
  •  Kwalifikacyjne kursy zawodowe - pobierz
  • Szkoły policealne dla dorosłych - pobierz
  • Liceum ogólnokształcące dla dorosłych - pobierz
 8. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny - POBIERZ
 9. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego - POBIERZ
 10. Zasady wydawania duplikatu legitymacji szkolnej - POBIERZ
 
SZKOLNE PLANY NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Szkoły dzienne:
 • Technikum w zawodzie technik logistyk - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik ekonomista - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik mechanik - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik informatyk - POBIERZ
 • Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych - POBIERZ
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie sprzedawca - POBIERZ
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie kucharz - POBIERZ
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie ślusarz - POBIERZ
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa - wielozawodowa - klasa A - POBIERZ
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa - wielozawodowa - klasa C - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - magazynier logistyk - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - kierowca mechanik - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - mechanik pojazdów samochodowych - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - operator obrabiarek skrawających - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - fryzjer - POBIERZ
 • Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa - klasa C -  POBIERZ

Szkoły dla dorosłych:

 • Szkoła policealna dla dorosłych - technik bezpieczeństwa i higieny pracy - pobierz
 • Szkoła policealna dla dorosłych - technik administracji - pobierz
 • Liceum ogólnokształcące - pobierz I, II, III LO

 ankieta1 752x440 658x385

konkurs

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Ciekawe strony

cke logo