Uczniowie kształcący się w zawodach Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Kucharz udali się po raz kolejny na wycieczkę dydaktyczną do Akademii Morskiej w Gdyni.  

Wymieniony wyjazd mógł odbyć się dzięki uprzejmości Pana dr inż. Przemysława Dmowskiego, pracownika naukowego Katedry Towaroznawstwa i Zarządzanie Jakością, studentów Naukowego Koła Towaroznawstwa CARGO, pracowników naukowych oraz studentów Wydziału Mechanicznego.

Współpraca naszej szkoły z wymienioną uczelnią jest już kolejny rok pielęgnowana i za każdym razem prezentowana naszym uczniom w nowej odsłonie.

Tym razem nasi uczniowie oznaczali ilość witaminy C w cytrynie i ogórku kiszonym oraz badali ilość soli w chipsach, następnie porównywali ją z ilością podaną przez producenta na opakowaniu. Każdy uczeń otrzymał swoją kartę pracy, na której dokonywał stosownych obliczeń i wyciągał wnioski. Ćwiczenie przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze integracji uczniów i studentów.

Zajęcia laboratoryjne były poprzedzone wykładem przygotowującym do ćwiczenia.

Kolejnym punktem harmonogramu naszej wycieczki była wizyta na Wydziale Mechanicznym. Mieliśmy okazję zobaczyć laboratoria, zapoznać się ze specyfiką tego kierunku.

Cele dydaktyczno-integracyjne opisanego wyjazdu zostały z całą pewnością spełnione i niewątpliwie został zaszczepiony „bakcyl chęci udziału” w tego typu zajęciach w przyszłości.

Grażyna Czernicka
Anna Zwierska-Dampc

24 marca br. w pracowni Katedry Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością gościliśmy uczniów z Technikum Żywienia i Usług...

Opublikowany przez Naukowe Koło Towaroznawstwa Cargo na 3 kwietnia 2017

ankieta

 ankieta absolwenci

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Ciekawe strony

cke logo