7 i 14 listopada 2016 r. kolejni uczniowie, tym razem z klasy I TL w ramach konkursu „Młody Lean Lider - bądź pożądanym członkiem zespołu firmy europejskiej” rozegrali grę symulacyjną „Fabryka Potwornych Słoneczek”.

Konkurs realizowany jest pod opieką zespołów z firmy Sits sp. z o.o., LeanQ Team sp. z o.o. oraz pod patronatem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę kształtowania młodzieży na potrzeby europejskiego rynku pracy. Ma na celu rozwinięcie wśród młodzieży kompetencji transferowalnych w zakresie przedsiębiorczości indywidualnej i zespołowej.

Uczestnicy projektu współpracują w grupach 8-10 osobowych, zapewniając ciągłe doskonalenie prowadzonej firmy oraz poprawiając osiągane wyniki. Do tego celu wykorzystują 10 zasad kaizen.

Pomysłodawcą i liderem projektu jest Joanna Czerska, LeanQ Team sp. z o.o. (Gdańsk), a koordynatorami wspierającymi są Violetta Jankowska, Sits sp. z o.o. (Brodnica), Daniel Szałwiński, Sesa Systems Polska (Chojnice), Natalia Jażdżewska (Wrocław) oraz  Piotr Walentynowicz, Uniwersytet Gdański.

Gra symulacyjna ma na celu:
• kształcenie umiejętności pracy w zespole w sytuacjach problemowych
• kształcenie umiejętności w zakresie planowania, organizacji pracy przy jednoczesnej elastyczności w zakresie reorganizacji tych działań
• nabywanie umiejętności współpracy w celu jak najlepszego wykonania zadania
• kształcenie potrzeb odpowiedzialności
• doskonalenie w codziennym planowaniu, poszukiwanie rozwiązań, uproszczeń
• uzyskiwanie pewności siebie poprzez wykonywanie zadań
• rozumienie znaczenia zasobów ludzkich i nadrzędnej roli człowieka w osiąganiu wyznaczonych celów
• kształtowanie swojego wizerunku jako przyszłego pracownika
• kształcenie opanowania w sytuacjach stresogennych np. pod presją czasu
• stymulowanie do działania i wykorzystania pokładów kreatywności
• kształcenie umiejętności szeroko rozumianego zarządzania
• kształcenie zainteresowań zawodowych
• uczenie się empatii poprzez reagowanie na potrzeby i dążenia innych

Uczniowie dzięki grze mogli się dowiedzieć, co to jest Kaizen, jak wyeliminować marnotrawstwo, dowiedzieć się co to jest system Poka Yoke.

 ankieta absolwenci

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Ciekawe strony

cke logo