KwalifikacyjneKursyZawodowe

Licznik odwiedzin

1934059
Wizyt dziś
Wizyt wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie
123
1103
2229
28160
35941
1934059

Gimnazjum dla Dorosłych
 
Nauka w gimnazjum dla dorosłych trwa 6 semestrów i kończy się egzaminem gimnazjalnym. Słuchacze promowani są po każdym semestrze. Po skończeniu gimnazjum słuchacz może kontynuować naukę w liceum, technikum oraz w zasadniczej szkole zawodowej. Do gimnazjum dla dorosłych można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia gimnazjum dla młodzieży.


Gimnazjum dla Dorosłych funkcjonuje w systemie zaocznym - zajęcia odbywają się według planu szkół zaocznych sobota i niedziela.
 

Uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum stanowi podstawę do podnoszenia kwalifikacji
 • podjąć naukę w szkole ponadgimnazjalnej,
 • równolegle uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach. Ukończenie LO i zdanie egzaminów w ramach poszczególnych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, pozwala na uzyskanie tytułu zawodowego.

 
Wymagane dokumenty dla osób pełnoletnich:

 • podanie do Gimnazjum dla Dorosłych,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu na koniec szkoły podstawowej/OKE,
 • fotografie (2 szt.),
 • dane osobowe, dowód osobisty do wglądu,
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na semestr wyższy, dokumenty poświadczające kończenie niższych semestrów.

Wymagane dokumenty dla osób nieletnich:

 • podanie do Gimnazjum dla Dorosłych - nieletni,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egz. na koniec szkoły podstawowej/OKE,
 • fotografie (2 szt.),
 • dane osobowe, ksero metryki urodzenia do wglądu,
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na semestr wyższy, dokumenty poświadczające ukończenie niższych semestrów,
 • przekazanie ucznia przez szkołę.

Lp.

Przedmiot

sem. I

sem. II

sem. III

sem. IV

sem. V

sem.VI

liczba godzin w cyklu

1.

Język polski

35+5D

36+5D

36+5D

36+5D

36+5D

36+5D

245

2.

Język angielski

18

18

18

18

19

19

110

3.

Historia

13

14

18

18

18

29

110

4.

Wiedza o społeczeństwie

12

11

12

     

35

5.

Geografia

   

12

11

12

 

35

6.

Biologia

     

12

11

12

35

7.

Chemia

12

12

11

     

35

8.

Fizyka

     

12

11

12

35

9.

Matematyka

26+5D

26+5D

27+5D

27+5D

27+5D

27+4D

189

10.

Informatyka

18

17

       

35

11.

Łącznie minimum

134

134

134

134

134

135

 

12.

Godziny do dyspozycji dyrektora

10

10

10

10

10

9

 
 

ŁĄCZNIE

144

144

144

144

144

144

864

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Ciekawe strony

cke logo