ZADANIA

Przed wolontariuszem czekają następujące wyzwania:

  • pomoc w zrozumieniu, gdzie leży problem w trudnościach z nauką;
  • wytłumaczenie i pomoc w opanowaniu trudnego materiału;
  • wsparcie motywacyjne oraz emocjonalne.

ILE CZASU?

1 (jeden) dzień w tygodniu po ok. 1,5–2 godziny

DODATKOWE WYMAGANIA

Szukamy osób, które:

  • mogą poświęcić 1h-2h tygodniowo na spotkanie przez cały rok szkolny;
  • czują się gotowe pomóc choć trochę z jakiegoś przedmiotu szkolnego (np. język obcy, matematyka, fizyka, chemia, j. polski) lub lubią umilać wolny czas drugiego człowieka;
  • są empatyczne i otwarte w stosunku do innych ludzi;
  • są systematyczne i odpowiedzialne.

Poszukiwane są osoby, które chciałyby udzielać bezpłatnych korepetycji koleżankom i kolegom w szkole. Przez pomoc w odrabianiu lekcji, opanowywaniu zaległego i bieżącego materiału, przygotowaniu do sprawdzianów i egzaminów, chcemy działać na rzecz równego dostępu do edukacji dzieci z rodzin, których nie stać na odpłatne korepetycje.

Nasz/a Wolontariusz/ka to osoba, która czuję chęć bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Przede wszystkim wytłumaczy, zmotywuje do nauki, zarazi pasją, pokaże jak wiele jest możliwe.

Serdecznie zapraszamy

Koordynatorki Szkolnego Koła Wolontariatu 


Szukasz pomocy

ankieta

 ankieta absolwenci

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Ciekawe strony

cke logo