Drodzy Absolwenci szkół podstawowych. Szanowni Rodzice.

15 czerwca 2020 r. rozpoczął się nabór do naszej Szkoły. Wnioski o przyjęcie należy składać elektronicznie, wprowadzając dane w domu lub w naszej Szkole.

Poniżej przedstawiamy skróconą instrukcję wypełniania wniosku:

 1. Na stronie https://nabor-pomorze.edu.com.pl/ wybieramy zakładkę Zgłoś kandydaturę.

Czytaj więcej...

Informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Biorąc pod uwagę, że udział w zajęciach praktycznych u pracodawców dla ucznia będącego młodocianym pracownikiem jest obowiązkiem, uprzejmie proszę o pilne poinformowanie wszystkich uczniów Państwa szkoły będących młodocianymi pracownikami o tym obowiązku.

Przypominamy jednocześnie, że podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Z wyrazami szacunku
Urszula Martynowicz
Dyrektor Departamentu Strategii,
Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego
Ministerstwo Edukacji Narodowej

729x308

Miło nam poinformować, że do naszej szkoły dostarczono trzy mobilne pracownie. Łacznie to 48 laptopów DELL wraz z 3 szafami przeznaczonymi do ich przechowywania i ładowania.


Dla przypomnienia szkoła jest laureatem konkursu #OSEWyzwanie! Do udziału w konkursie zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski. Warunki, które należało spełnić to zgłoszenie szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. Dodatkowo uczniowie klas technikum informatycznego: Damian Dolny, Patryk Oktrój, Mateusz Wejher oraz Jerzy Gołębiewski przygotowali prace plastyczne pt. „Smart szkoła”.

Szansę na wygraną zwiększała również deklaracja zgłoszenia się szkoły do programów OSE Hero oraz CodeWeek.

Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu 764 nagród, a podstawą do ich przyznania była liczba punktów, które zdobyła szkoła zgłaszająca się do konkursu. Nam udało się zdobyć aż trzy pracownie!!!

W związku z powyższym od września 2020 roku otwierami pracownię Druku 3D oraz programowania mikrokontrolerów. 

Dodatkowo legitymacje szkolne dla uczniów będą w formie elektronicznej!!! Już teraz nie zapomnisz zabrać legitymacji ze sobą :)

Od roku szkolnego 2020/2021 w naszej Szkole
obowiązuje nabór elektroniczny.

Początek naboru 15 czerwca br.

Jak wypełnić wniosek?

Wybierz z poniższej listy interesujący Cię zawód i kliknij link:

Technikum

Branżowa Szkoła I st.:

Wypełnij wniosek, wydrukuj, podpisz i zanieś wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.

Wniosek można również wypełnić i wydrukować na miejscu w Szkole, korzystając z pomocy Komisji Rekrutacyjnej.

Do wybranej szkoły można się rejestrować
od 15 czerwca 2020 r.

ZASADY REKRUTACJI

OD ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W NASZEJ SZKOLE
OBOWIĄZUJE NABÓR ELEKTRONICZNY.

NABÓR ROZPOCZYNAMY
15 CZERWCA 2020 ROKU

PROSZĘ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ KLIKNĄĆ „REKRUTACJA”(Z LEWEJ STRONY)

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH FORMA ELEKTRONICZNA
KLIKNIJ

SKŁADAJĄCY WNIOSEK ZOSTANIE PRZENIESIONY NA STRONĘ „NABÓR POMORZE”

 • Z LEWEJ STRONY NALEŻY KLIKNĄĆ OFERTA
 • PROSZĘ WYBRAĆ Z WYSZUKIWARKI TYP SZKOŁY TECHNIKUM LUB BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
 • NA DOLE WYBRAĆ WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE
 • WYBRAĆ MIEJSCOWOŚĆ PUCK
 • Z PRAWEJ STRONY KLIKNIJ SZUKAJ
 • POJAWI SIĘ NASZA SZKOŁA ORAZ ZAWODY W JAKICH KSZTAŁCIMY
 • NALEŻY WYBRAĆ INTERESUJĄCY ZAWÓD (opisana jest specyfika każdego zawodu)

Rejestrować się do wybranej szkoły można
15 czerwca 2020 roku

Aż 10 pracowni praktycznej nauki zawodu w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku zostało wyremontowanych i wyposażonych w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt.

Czytaj więcej...

DOTYCZ KLAS : 3 TI, 3 TE, 3 TL, 3 TŻIUG

PRAKTYKI ZAWODOWE DLA KLAS 3 TI, 3 TE, 3 TL, 3 TŻIUG ROZPOCZYNAJĄ SIĘ
OD 25 MAJA DO 19 CZERWCA 2020 ROKU.

Dzienniczki praktyk dla uczniów, którzy jej nie zaliczyli na podstawie
Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
będą do odbioru w PCKZIU u kierownika szkolenia praktycznego w n/w terminach:

 • poniedziałek od godziny 12:00 do 14:30
 • wtorek od godziny 12:00 do 14:30

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. 
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Czytaj więcej...


Szukasz pomocy

ankieta

Erasmus+ PO WER

Erasmus dla logistyków i informatyków

MicrosoftImagine

Office 365 logo

Szkoły Puck Technikum Informatyczne NetAcad partner logo

bip logo pomn1 grad

Media o nas

media

Partnerzy szkoły

Powiat Pucki. Herb

logo wsb pion

PR

logo Ateneum

logo wsaib

logossw

Ciekawe strony

cke logo